Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenhongnhu95 trong 07:07:35 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12343Tiêu đề: Tính lực cản trong dao động của con lắc đơn!!!!!!!!
Gửi bởi: nguyenhongnhu95 trong 07:07:35 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
các anh chị giải giùm em bài này với :  Một con lắc đơn có chu kì T = 4s. Vật nặng có khối lượng m=6kg. Con lắc được đưa tới góc lệch anpha = 8 độ . Coi dao động là điều hòa gần đúng. Lực cản có độ lớn không đổi . sau 33 phút 20 giây thì con lắc đơn dừng hẳn. Lấy g = 10m/s. Tính độ lớn lực cản?
A. 0,05.10^-3    B. 2,05.10^-3     C. 4,2.10^-3    D 1,05.10^-3   


Tiêu đề: Trả lời: Tính lực cản trong dao động của con lắc đơn!!!!!!!!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:06:16 AM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
Một con lắc đơn có chu kì T = 4s. Vật nặng có khối lượng m=6kg. Con lắc được đưa tới góc lệch anpha = 8 độ . Coi dao động là điều hòa gần đúng. Lực cản có độ lớn không đổi . sau 33 phút 20 giây thì con lắc đơn dừng hẳn. Lấy g = 10m/s. Tính độ lớn lực cản?
A. 0,05.10^-3    B. 2,05.10^-3     C. 4,2.10^-3    D 1,05.10^-3   
HD: