Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 08:54:11 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12326Tiêu đề: Dao động điều hòa (khá đơn gjản)
Gửi bởi: Osiris trong 08:54:11 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
Bài 1: x = 5cos(4.pi.t - pi/3)
tính từ lúc khảo sát gjao động. Vật đạt a cực đại lần 2 vào lúc nào?
Bài 2: x = 10sin( 2.pi.t + pi/2)
tìm thời điểm x = 5cm lần 2 theo chiều dương
Bài 3: x = 6cos(4.pi.t - pi/3)
tính quãng đường vật đi được từ lúc t = 2/3 (s) tới lúc t' = 37/12 (s)
và cho biết số lần vật đi qua x = -1 cm
em (đang học lớp11) đang tập tọe xem phần dao động lớp 12! Mấy bài này về bản chất thì em đã hjểu và hình dung được nhưng không biết trình bày lập luận ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa (khá đơn gjản)
Gửi bởi: kydhhd trong 09:56:35 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
Bài 1: x = 5cos(4.pi.t - pi/3)
tính từ lúc khảo sát gjao động. Vật đạt a cực đại lần 2 vào lúc nào?
Bài 2: x = 10sin( 2.pi.t + pi/2)
tìm thời điểm x = 5cm lần 2 theo chiều dương
Bài 3: x = 6cos(4.pi.t - pi/3)
tính quãng đường vật đi được từ lúc t = 2/3 (s) tới lúc t' = 37/12 (s)
và cho biết số lần vật đi qua x = -1 cm
em (đang học lớp11) đang tập tọe xem phần dao động lớp 12! Mấy bài này về bản chất thì em đã hjểu và hình dung được nhưng không biết trình bày lập luận ạ!
nếu khá đơn giản thì bạn hỏi làm gì hay bạn định đánh đó người khác những câu đơn giản hay sao???


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa (khá đơn gjản)
Gửi bởi: Osiris trong 11:00:58 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
Dạ không ạ ! ý em là em " không biết trình bày lập luận " sao cho gọn, dễ hiểu ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa (khá đơn gjản)
Gửi bởi: visao trong 05:33:17 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
tìm hiểu đi nhìn bấm máy cũng ra rồi...........