Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaka24994 trong 07:22:27 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12321Tiêu đề: lò xò giúp em với????
Gửi bởi: kaka24994 trong 07:22:27 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
bài 1:1 lò xo đồng chất có khối lượng không đáng kể và có độ cứng ko=60N/m.cắt lò xo đó thành 2 đoạn có tỷ lệ chiều L1/L2=2/3.Nối 2 đoạn lò xo nói trên với vật nặng khối lượng m=400g rồi mắc vào 2 điểm BC cố định trên mặt phẳng nghiêng anpa=30 độ.biết k2 ở trên k1 ở dưới.bỏ qua ma sát giữa vật m và mặt phẳng nghiêng.tại thời điểm ban đầu giữ vật m ở vị trí sao cho lò xo có độ cứng k1 giãn(đentaL1=2cm) lò xo có độ cứng k2 nén(đentaL2=1cm) so với chiều dài tự nhiên của chúng.thả nhẹ vật m cho nó dao động.biết g=10 xác định biên độ dđ?      A.1.4          B.3.4         C.2.4         D.2.2                                                                                                                                                                                                                              Bài 2:1 con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m.khối lượng m=200g dao động theo phương thẳng đứng,đước thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm.thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc đến thả đến vị trí lò xo không biên dạng là??     A.2can2/30                B.2pican2/15       Ccan2/30         Dpican2/15                                                                                                                                                                                                                      em xin cảm ơn!giải chi tiết giùm e!!


Tiêu đề: Trả lời: lò xò giúp em với????
Gửi bởi: Minh24 trong 09:28:49 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
Bạn đã sai quy định đăng bài ở diễn đàn. Vui lòng đọc lại phần hướng dẫn đăng bài!


Tiêu đề: Trả lời: lò xò giúp em với????
Gửi bởi: kaka24994 trong 09:07:29 AM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
em đăng bài sai chỗ nào ạ??


Tiêu đề: Trả lời: lò xò giúp em với????
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:44:16 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
bài 1:1 lò xo đồng chất có khối lượng không đáng kể và có độ cứng ko=60N/m.cắt lò xo đó thành 2 đoạn có tỷ lệ chiều L1/L2=2/3.Nối 2 đoạn lò xo nói trên với vật nặng khối lượng m=400g rồi mắc vào 2 điểm BC cố định trên mặt phẳng nghiêng anpa=30 độ.biết k2 ở trên k1 ở dưới.bỏ qua ma sát giữa vật m và mặt phẳng nghiêng.tại thời điểm ban đầu giữ vật m ở vị trí sao cho lò xo có độ cứng k1 giãn(đentaL1=2cm) lò xo có độ cứng k2 nén(đentaL2=1cm) so với chiều dài tự nhiên của chúng.thả nhẹ vật m cho nó dao động.biết g=10 xác định biên độ dđ?      A.1.4          B.3.4         C.2.4         D.2.2                                                                               
Do độ cứng tỷ lệ với chiêu dài
==> [tex]L_1/L_2=2/3 ==> k_1=5k/2 ; k_2=5k/3[/tex]
==> [tex]kb=\frac{k_1.k_2}{k_1+k_2}=60[/tex]
(chọn chiều dương hướng xuống)
+ Ở VTBiên : [tex]k1.\Delta L_1 + mgsin(\alpha) + k2.\Delta L_2=m.amax=m.\omega^2.A[/tex]
([tex]\omega=\sqrt{\frac{kb}{m}}[/tex])Tiêu đề: Trả lời: lò xò giúp em với????
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:50:10 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
              Bài 2:1 con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m.khối lượng m=200g dao động theo phương thẳng đứng,đước thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm.thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc đến thả đến vị trí lò xo không biên dạng là??     A.2can2/30                B.2pican2/15       Ccan2/30         Dpican2/15                                                                                                                                                                           

Nếu lấy [tex]g=10m/s^2[/tex] thì tại vị trí cân bằng lò xo dãn [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}=2cm[/tex]

=> vị trí dãn 6cm cách VTCB 4cm, thả nhẹ => A = 4cm.
Lúc vật bắt đầu dao động thì vật ở biên dưới, vị trí lò xo không biến dạng là vị trí có độ lớn li độ là A/2

Vậy thời gian cần tìm là T/4 + T/12.