Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaka24994 trong 06:17:44 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12317Tiêu đề: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: kaka24994 trong 06:17:44 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
Bài 1:Con lắc lò xo treo thẳng đứng.kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0.4 và 8cm.chọn trục x'x thẳng đứng chiều dương hướng xuống gốc toạn độ tại VTCB,gốc thời gian t=0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.lấy g=10 và pi bình =10.thời gian ngắn nhất kể từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại đến lò xo có độ lơn cực tiểu là?       A.7/30s         B.2/15s             C.3/10s          D.1/30s                                                                                                                                                                                                                          Bài 2:2 con lắc lò xo có k1=100,k2=150.treo vật m=0.25kg vào 2 lò xo ghép song song.kéo vật ra khỏi VTCB xuống dưới 1 đoạn 4/pi rồi thả nhẹ.khi vật qua vị trí cân bằng thì lò xo 2 bị đứt.vật dao động dưới tác dụng của lò xo 1.tính biên độ dđ của con lắc sau khi lò xo 2 đứt?       A.3.5      B.2     C.2.5     D.3                                                                                                                                                                                                                                 Bài 3:con lắc lò xo có k=200N/m m1=200g.kéo vật m1 đến vị trí lì xo nén 1 đoạn pi(cm) rồi buông nhẹ.cùng lúc đó,1 vật khối lượng m2=100g bay theo phương ngang với vận tốc V2=1m/s.cách vị trí cân bằng của m1 1 khoảng =5cm đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với m1.biên độ của vật m1 sau va chạm là??          A.pi/4          B.pi/3        C.pi/5            D.pi/2                                                                                                                                                                                                                              xin cảm ơn các thầy cô và các bạn!giúp e giải chi tiết nhé!e cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:39:52 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
Bài 1:Con lắc lò xo treo thẳng đứng.kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0.4 và 8cm.chọn trục x'x thẳng đứng chiều dương hướng xuống gốc toạn độ tại VTCB,gốc thời gian t=0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.lấy g=10 và pi bình =10.thời gian ngắn nhất kể từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại đến lò xo có độ lơn cực tiểu là?       A.7/30s         B.2/15s             C.3/10s          D.1/30s                                                     
[tex]T=2\pi.\sqrt{\Delta L0/g} ==> \Delta L0=4cm<A ==> Fdhmin=0[/tex] tại vị trí [tex]x=-4[/tex]
[tex]tmin(A ==>-A/2) = T/4+T/12=T/3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:30 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
                                                                            Bài 3:con lắc lò xo có k=200N/m m1=200g.kéo vật m1 đến vị trí lì xo nén 1 đoạn pi(cm) rồi buông nhẹ.cùng lúc đó,1 vật khối lượng m2=100g bay theo phương ngang với vận tốc V2=1m/s.cách vị trí cân bằng của m1 1 khoảng =5cm đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với m1.biên độ của vật m1 sau va chạm là??          A.pi/4          B.pi/3        C.pi/5            D.pi/2                                                                                                                                                                                                                              xin cảm ơn các thầy cô và các bạn!giúp e giải chi tiết nhé!e cảm ơn
Chu kỳ vật [tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}=0,2s[/tex]
Vị trí va chạm:
Phương trình vật 1  [tex]x=\pi.cos(10\pi-\pi), Phương trình vật 2 x=5-100.t[/tex]
Gặp nhau khi [tex]x1=x2 ==> \pi.cos(10\pi.t-\pi) = 5 - 100.t ==> t=0,05 ==> x=0[/tex]
==> vận tốc vật 1: [tex]v1=\pi.10\pi=100cm/s[/tex] còn vật 2 là [tex]v2=100cm/s[/tex]
Sau va chạm đàn hồi ==> [tex]v1'=[(m1-m2)v1+2m2v2]/(m1+m2)[/tex]
Biên độ lúc sau : [tex]v1'=A'.\omega ==> A'[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: kaka24994 trong 07:12:29 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
em cảm ơn thầy ạ?thầy có thể giúp e nốt bài 2 ko ạ??


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:44:28 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
em cảm ơn thầy ạ?thầy có thể giúp e nốt bài 2 ko ạ??
ghép song song mà không cho cái hình ghép như thế nào (loại 2 đầu cố định cho 2 lò xo, hay 1 đầu cố định chung cho 2 lò xo)


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: kaka24994 trong 09:09:31 AM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
trong đề của e nó ko có hình ạ?chắc là 1 đầu cố định chung 2 lò xo ạ??thầy giúp e trong TH 1 đầu cố định chung 2 lò xo đi ạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:45 AM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
trong đề của e nó ko có hình ạ?chắc là 1 đầu cố định chung 2 lò xo ạ??thầy giúp e trong TH 1 đầu cố định chung 2 lò xo đi ạ
HD em nhé:
Lúc đầu [tex]kb=k1+k2[/tex]
VTCB : [tex]\Delta Lo=mg/kb[/tex]
+ Khi đi qua VTCB [tex]v1=A.\sqrt{\frac{kb}{m}} , x=0[/tex]
+ Tại đây lò xo 1 bị đứt ==> Vận tốc không đổi nhưng thế năng thay đổi
* VTCB mới : [tex]\Delta L0'=mg/k1 [/tex]==> VT xảy ra đứt dây [tex]x'=|\Delta Lo'-\Delta Lo|[/tex]
==> Công thức độc lập
[tex]A'^2=x'^2+v^2/\omega'^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: visao trong 05:23:24 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
hình như bai1 có sai sót rồi kết quả là 7T/12......
nghĩa là Fdhmin=0 => x=4


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: kaka24994 trong 02:57:52 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
kết quả đúng rồi ban a` 2/15


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: visao trong 06:30:38 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
7/30 ma


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài toán về phần dd cơ!các thầy cô và các bạn giúp với!!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:14:29 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
7/30 ma
NX: 7/30 là tính từ t = 0. Thật ra đề bài này được chế từ một câu trong đề thi ĐH năm 2008, và đáp số là 7/30 (tính từ t=0). Bài này khác rồi, tính từ khi lực đàn hồi cực đại.