Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: koitute trong 01:31:40 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12316Tiêu đề: bài hidrocacbon cần mọi người giúp
Gửi bởi: koitute trong 01:31:40 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
hỗn hợp X gồm hiđrocacbon(khí) và H2,có tỉ khối với H2 bằng 6,7.Dẫn hỗn hợp X đi qua ống sứ đựng Ni nung nóng.Sau khi phản ứng hoan toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối với H2 bằng 16,75.CTPT của hiđrocacbon trong X la
   A C3H4      B C3H6    C C4H8    D C4H6


Tiêu đề: Trả lời: bài hidrocacbon cần mọi người giúp
Gửi bởi: ever lasting friends trong 02:59:38 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
minh thấy thiếu dữ kiện hay sao ấy :-\


Tiêu đề: Trả lời: bài hidrocacbon cần mọi người giúp
Gửi bởi: koitute trong 08:01:23 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2012
minh thấy thiếu dữ kiện hay sao ấy :-\
k phải thiếu dữ kiện đâu bạn.đáp án bài này la A nhưng mình chưa làm được