Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaichana trong 08:49:14 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12303Tiêu đề: Xin hỏi 2 bài dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: kaichana trong 08:49:14 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo nằm ngang được kích thích dđ điều hòa với pt [tex]x=6cos(5\pi t-\frac{\pi }{2}) cm.[/tex]. Kể từ thời điểm ban đầu t=0, vecto vận tốc và gia tốc sẽ cùng chiều dương Ox trong khoảng thời gian:
A. 0 < t < 0,1s.          B.0,1s < t < 0,2s.         C. 0,2s < t < 0,3s.             D. 0,3s < t < 0,4s.

Câu 2: Trong dđ điều hòa của một vật trong con lắc lò xo, thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí động năng bằng thế năng là 0,66s. Giả sử tại một thời điểm t, vật đi qua vị trí có thế năng [tex]W_{t}[/tex] và động năng [tex]W_{đ}[/tex] và sau đó thời gian [tex]\Delta t[/tex]
vật đi qua vị trí có động năng tăng 3 lần và thế năng giảm 3 lần. Giá trị nhỏ nhất của [tex]\Delta t[/tex] là :
A. 0,88s.          B. 0,22s.       C. 0,44s.           D. 0,11sTiêu đề: Trả lời: Xin hỏi 2 bài dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:57:38 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
2 bài này trong diễn đàn đã có người hỏi và cũng đã có thầy/cô HD bạn nên dùng chức năng tìm kiếm để tìm lai


Tiêu đề: Trả lời: Xin hỏi 2 bài dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: kaichana trong 09:06:46 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
bạn có thể chỉ cho mình chức năng tìm kiếm không


Tiêu đề: Trả lời: Xin hỏi 2 bài dao động của con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:42:13 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
bạn có thể chỉ cho mình chức năng tìm kiếm không
em copy 1 số câu trong cái đề mà em cần tìm sau đó dán vào ô tìm kiếm phía trên
VD: em tìm bài trên em copy cụm từ "vecto vận tốc và gia tốc sẽ cùng chiều dương Ox trong khoảng thời gian" và dán vào khung tìm kiếm phía trên ==> KQ sẽ tìm tất cả các bài có cụm từ phía trên.