Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 11:42:51 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12291Tiêu đề: Thấu kính hội tụ và dịch chuyển thấu kính
Gửi bởi: Osiris trong 11:42:51 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
Cho 1 thấu kính hội tụ, tiêu cự f. Vật AB vuông góc với trục chính và có ảnh A'B' = 4 mm. Tịnh tiến thấu kính ra xa vật thêm 5 cm thì ảnh lúc này dịch chuyển 1 đoạn 35 cm, và ảnh này A"B" = 2 mm.
Tính f ?
:))
bài này em gjải vướng phải cái phương trình khoai qúa nên mãi không ra! Thầy cô xem  hộ em xem có cách giải nào tiện lợi không! :))


Tiêu đề: Trả lời: Thấu kính hội tụ và dịch chuyển thấu kính
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:20:39 AM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
Cho 1 thấu kính hội tụ, tiêu cự f. Vật AB vuông góc với trục chính và có ảnh A'B' = 4 mm. Tịnh tiến thấu kính ra xa vật thêm 5 cm thì ảnh lúc này dịch chuyển 1 đoạn 35 cm, và ảnh này A"B" = 2 mm.
Tính f ?
:))
bài này em gjải vướng phải cái phương trình khoai qúa nên mãi không ra! Thầy cô xem  hộ em xem có cách giải nào tiện lợi không! :))

Từ giả thiết ta có : [tex]\Delta d = d_{2} - d_{1} = 5cm[/tex]  (1)

Khoảng di chuyển ảnh : [tex]\Delta d' = d'_{1} - d'_{2} = \frac{f^{2}\Delta d}{(d_{1} - f)(d_{2} - f)}[/tex] (2)

Mặt khác ta có : [tex]2 = A'B': A"B" = \frac{A'B'}{AB} : \frac{A"B"}{AB} = \frac{f}{d_{1} - f} : \frac{f}{d_{2} - f} = \frac{d_{2} - f}{d_{1} - f}[/tex] 

[tex]\Rightarrow d_{2} - f = 2 (d_{1} - f)[/tex] (3)

Thay (3) vào (2) ta được :  [tex]2\frac{\Delta d'}{\Delta d} = \left( \frac{f}{d_{1} - f}\right)^{2}[/tex]

Thay số ta tính được d1 theo f và d2 theo f từ đó thay vào (1) tính được f

Em lưu ý có hai trường hợp khi rút căn .

Chúc em giải thành công !