Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KaoQB trong 10:17:05 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12290Tiêu đề: Giao thoa sóng khó
Gửi bởi: KaoQB trong 10:17:05 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
Cho S1S2=10cm S1y[tex]\perp[/tex]S1S2
 , [tex]\lambda[/tex] = 2cm. Tìm
a/ Tìm MS1, (M[tex]\epsilon[/tex]S1y ) M là điểm cực đại xa nhất
b/ Tìm NS1,  (N[tex]\epsilon[/tex]S1y ) N là điểm cực đại gần nhất

thầy giáo ra bài này mà khó quá, mọi người giúp em với , nhân tiện có tài liệu về phần này share em với ạ  :) :)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng khó
Gửi bởi: le tan hau trong 10:43:53 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
Cho S1S2=10cm S1y[tex]\perp[/tex]S1S2
 , [tex]\lambda[/tex] = 2cm. Tìm
a/ Tìm MS1, (M[tex]\epsilon[/tex]S1y ) M là điểm cực đại xa nhất
b/ Tìm NS1,  (N[tex]\epsilon[/tex]S1y ) N là điểm cực đại gần nhất

thầy giáo ra bài này mà khó quá, mọi người giúp em với , nhân tiện có tài liệu về phần này share em với ạ  :) :)
Bạn lấy S1S2/ [tex]\lambda[/tex]=5 suy ra số cực đại là 5x2+1 = 11. nhung có 2 cực đại ở S1 và S2 nên không có đường cong hyperbol qua S1 và S2.
a/ Cực đại xa nhất trên S1y ứng với cực đại đầu tiên(k=1)nên ta có: MS2-MS1=  [tex]\lambda[/tex]
Mặt khác M thuộc S1y nên MS1^2 + S1S2^2 = MS2^2.
Giải hai phương trình trên bạn được kết quả nhé.
b/ Tương tụ bạn thay MS2-MS1= 4 [tex]\lambda[/tex] thì có điểm gần nhất.