Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:53:36 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12279Tiêu đề: CỰc đại cực tiểu giao thoa sóng cơ, Thắc mắc cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:53:36 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
EM có 2 thắc mắc muốn hỏi:
1,CHo 2 nguồn sóng kết hợp S1,S2 cùng pha Xét điểm M có MS1 - MS2 = 27, [tex]\lambda[/tex] =6. Hỏi M là vân giao thoa nào. EM lấy [tex]\frac{MS_2 - MS_1}{\lambda } = 4,5[/tex] => M là vân cực tiểu thứ 5. vì 0,5_1,5_2,5_3,5_4,5

Vậy mà quyển sách làm như sau:
Vân qua M có thể viết là [tex]\frac{MS_2 - MS_1}{\lambda } = 9\frac{\lambda }{2} = (2.4 + 1)\frac{\lambda }{2}[/tex]. Do hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng số lẻ của nửa bước sóng nên vân giao thoa qua M là vân cực tiểu, vân này ứng với k = 4 => Vân cực tiểu thứ 4
EM không hiểu sách làm vậy là sao vì còn k = 0 sao sách không xét.

2, Vân cực tiểu bậc 4 và cân cực tiểu bậc 4 có gì khác nhau không?
Mong thầy cô và các bạn giải thick giùm.
Tiêu đề: Trả lời: CỰc đại cực tiểu giao thoa sóng cơ, Thắc mắc cần giải đáp
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 07:57:15 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
+ Cho 2 nguồn sóng kết hợp S1,S2 cùng pha Xét điểm M có MS1 - MS2 = 27, [tex]\lambda =6[/tex]
đây là trường hợp M không phải là điểm cực đại, và cũng không phải là điểm cực tiểu nên M không thuộc vân giao thoa nào cả. (khái niệm vân giao thoa dùng để chỉ các điểm dao động cực đại hoặc cực tiểu).

+ hai nguồn dao động cùng pha nếu em tính được MS1 - MS2=4,5[tex]\lambda[/tex]
thì M là vân cực tiểu bậc 5. (theo thày nhiều tài liệu cũng có chỗ sai đến ngay cả SGK cũng vậy)


Tiêu đề: Trả lời: CỰc đại cực tiểu giao thoa sóng cơ, Thắc mắc cần giải đáp
Gửi bởi: vnstarry trong 08:02:11 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
EM có 2 thắc mắc muốn hỏi:
1,CHo 2 nguồn sóng kết hợp S1,S2 cùng pha Xét điểm M có MS1 - MS2 = 27, [tex]\lambda[/tex] =6. Hỏi M là vân giao thoa nào. EM lấy [tex]\frac{MS_2 - MS_1}{\lambda } = 4,5[/tex] => M là vân cực tiểu thứ 5. vì 0,5_1,5_2,5_3,5_4,5

Vậy mà quyển sách làm như sau:
Vân qua M có thể viết là [tex]\frac{MS_2 - MS_1}{\lambda } = 9\frac{\lambda }{2} = (2.4 + 1)\frac{\lambda }{2}[/tex]. Do hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng số lẻ của nửa bước sóng nên vân giao thoa qua M là vân cực tiểu, vân này ứng với k = 4 => Vân cực tiểu thứ 4
EM không hiểu sách làm vậy là sao vì còn k = 0 sao sách không xét.

vì ở đây hiệu đường đi của hai nguồn tới M bằng số lẻ bước sóng MS1 - MS2= (2k+1)[tex]\lambda[/tex]
/2 với k là bậc của vân giao thoa
còn làm theo bạn thì cũng k có k = 5 đâu vì  [tex]\frac{MS_2 - MS_1}{\lambda } = 4,5[/tex] k chỉ lấy phần nguyên thôi


Tiêu đề: Trả lời: CỰc đại cực tiểu giao thoa sóng cơ, Thắc mắc cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:52:30 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2012
Vậy vân cực tiểu bậc 5 và cực tiểu thứ 5 là 1 nhỉ thầy nhỉ