Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: canhbao1 trong 07:54:12 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12264Tiêu đề: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: canhbao1 trong 07:54:12 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Câu 1. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 4cm. Giữa hai điểm M và N có biên độ 2cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2cm. Bước sóng là?

A.120cm    B.60cm  C.96cm  D.72cm

Câu 2. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 5cm. Giữa 2 điểm M, N có biên độ 4cm cách nhau 20cm, các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 4cm. Bước sóng là?

A. 120cm  B.100cm C. 80cm  D.108cm

Rất mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu sóng này nếu được lời giải xin đi kèm hình vẽ cho em thao khảo với ạh, em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:21:00 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Câu 1. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 4cm. Giữa hai điểm M và N có biên độ 2cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2cm. Bước sóng là?
A.120cm    B.60cm  C.96cm  D.72cm
HD: Vì biên độ là 2cm < 4 cm nên M, N như hình. Khoảng cách từ nút đến điểm gần nhất dao động với biên độ bằng nửa bụng (A/2) là [tex]\frac{\lambda }{12}\Rightarrow MN=\frac{\lambda }{6}=20\Rightarrow \lambda =120cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:41:02 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Câu 1. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 4cm. Giữa hai điểm M và N có biên độ 2cm cách nhau 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2cm. Bước sóng là?
A.120cm    B.60cm  C.96cm  D.72cm
HD: Hoặc em cũng có thể giải theo PP đại số như sau:
+ Biên độ sóng dừng tại các điểm: [tex]A=2asin(\frac{2\pi x}{\lambda })\Leftrightarrow 2=4sin(\frac{2\pi x}{\lambda })\Rightarrow x=\frac{\lambda }{12}\Rightarrow \lambda =120cm[/tex]
x là k/c từ điểm đang xét đến nút gần nhất. chú ý MN = 2x


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:47:18 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Câu 2. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 5cm. Giữa 2 điểm M, N có biên độ 4cm cách nhau 20cm, các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 4cm. Bước sóng là?
A. 120cm  B.100cm C. 80cm  D.108cm
Em kiểm tra lại đề bài 2


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 04:45:11 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Câu 2. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 5cm. Giữa 2 điểm M, N có biên độ 4cm cách nhau 20cm, các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 4cm. Bước sóng là?

A. 120cm  B.100cm C. 80cm  D.108cm

Rất mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu sóng này nếu được lời giải xin đi kèm hình vẽ cho em thao khảo với ạh, em xin chân thành cảm ơn!
câu này cần ghi chính xác là tại M và N có biên độ 4cm và giữa M,N các điểm dao động với biên độ lớn hơn 4cm-----> M, N nằm trên 1 bó sóng và đối xứng nhau qua bụng sóng
[tex]4=5cos(2\Pi \frac{10}{\lambda })\Rightarrow \lambda \approx 100cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: canhbao1 trong 09:57:54 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Câu 2. Sóng dừng trên dây có biên độ bụng là 5cm. Giữa 2 điểm M, N có biên độ 4cm cách nhau 20cm, các điểm luôn dao động với biên độ lớn hơn 4cm. Bước sóng là?
A. 120cm  B.100cm C. 80cm  D.108cm
Em kiểm tra lại đề bài 2

Em cảm ơn thầy! em không biết là câu này nó không đúng ở chỗ nào..đề em đánh nguyên xi từ đề cô giáo cho ạh!
Mong thầy chỉ giúp cho em!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:25:52 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Em cảm ơn thầy! em không biết là câu này nó không đúng ở chỗ nào..đề em đánh nguyên xi từ đề cô giáo cho ạh!
Mong thầy chỉ giúp cho em!
Nếu giải thông thường thì ra 97,59 cm. Nếu xem gần bằng 100 thì ko chính xác lắm. chắc bài này bị "chế" sai rồi
Đáp án cô em đưa ra là đáp án nào, vì như vậy sẽ biết được cô nhầm ở đâu hay là lấy xấp xỉ thôi mà


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: canhbao1 trong 10:38:55 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Dạ 100cm thầy ah!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ 2 câu Sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:52:06 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
Vậy là đáp án xấp xỉ rồi