Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 07:49:37 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12263Tiêu đề: Các thầy cho em hỏi bài giao thoa sóng cơ với ạh
Gửi bởi: papatiemi trong 07:49:37 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
10.  Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cùng biên độ , đồng thời gửi tới một điểm M trên đường thẳng S1S2 và ở ngoài đoạn S1S2. Dao động tổng hợp tại M có biên độ bằng biên độ của từng dao động thành phần mà M nhận được . Cho biết tần số sóng f = 1Hz , vận tốc truyền sóng v = 12cm/s , coi biên độ sóng không đổi . Khoảng cách S1S2 là :
A.10cm            B.4cm         C.2cm            D.6cm
Mong các thầy giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài giao thoa sóng cơ với ạh
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:30:47 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
10.  Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cùng biên độ , đồng thời gửi tới một điểm M trên đường thẳng S1S2 và ở ngoài đoạn S1S2. Dao động tổng hợp tại M có biên độ bằng biên độ của từng dao động thành phần mà M nhận được . Cho biết tần số sóng f = 1Hz , vận tốc truyền sóng v = 12cm/s , coi biên độ sóng không đổi . Khoảng cách S1S2 là :
A.10cm            B.4cm         C.2cm            D.6cm
HD:
Nói chung vấn đề giao thoa ngoài khoảng 2 nguồn thì có rất rất ít tài liệu đề cập đến, gần như "từ cổ chí kim" các SGK vật lí chưa thấy đề cập đến.
Dựa trên tham khảo sách của thầy Vũ Thanh Khiết ta có thể làm như sau:
+ Đầu tiên viết PT sóng do nguồn 1 và 2 gửi đến M bình thường
+ PT sóng tổng hợp tại M nhận được là: [tex]u_{M}=u_{1M}+u_{2M}=2acos(\frac{\pi (d_{1}-d_{2}}{\lambda })cos(\omega t-\frac{\pi (d_{1}+d_{2})}{\lambda})[/tex]
+ Theo đề ra ta có: [tex]a=2acos\frac{\pi (d_{1}-d_{2})}{\lambda }\Leftrightarrow \frac{1}{2}=cos\frac{\pi S_{1}S_{2}}{12}\Rightarrow S_{1}S_{2}=4cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài giao thoa sóng cơ với ạh
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:55:12 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
10.  Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cùng biên độ , đồng thời gửi tới một điểm M trên đường thẳng S1S2 và ở ngoài đoạn S1S2. Dao động tổng hợp tại M có biên độ bằng biên độ của từng dao động thành phần mà M nhận được . Cho biết tần số sóng f = 1Hz , vận tốc truyền sóng v = 12cm/s , coi biên độ sóng không đổi . Khoảng cách S1S2 là :
A.10cm            B.4cm         C.2cm            D.6cm
HD:
Nói chung vấn đề giao thoa ngoài khoảng 2 nguồn thì có rất rất ít tài liệu đề cập đến, gần như "từ cổ chí kim" các SGK vật lí chưa thấy đề cập đến.
Dựa trên tham khảo sách của thầy Vũ Thanh Khiết ta có thể làm như sau:
+ Đầu tiên viết PT sóng do nguồn 1 và 2 gửi đến M bình thường
+ PT sóng tổng hợp tại M nhận được là: [tex]u_{M}=u_{1M}+u_{2M}=2acos(\frac{\pi (d_{1}-d_{2}}{\lambda })cos(\omega t-\frac{\pi (d_{1}+d_{2})}{\lambda})[/tex]
+ Theo đề ra ta có: [tex]a=2acos\frac{\pi (d_{1}-d_{2})}{\lambda }\Leftrightarrow \frac{1}{2}=cos\frac{\pi S_{1}S_{2}}{12}\Rightarrow S_{1}S_{2}=4cm[/tex]

Tại điểm M nằm trên đường thẳng và ngoài đoạn S1S2 như trên thì không có giao thoa sóng được vì sóng của S2 muốn tới M thì phải đi qua S1, tại đây S1 là nguồn sóng tạo ra bởi vật rung có kích thước nên không truyền qua nguyên vẹn(có thể bị phản xạ, tán xạ, nhiễu loạn...) nên sóng do S2 gửi tới M không biết trước quy luật, do vậy không xét giao thoa ở đây được.


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài giao thoa sóng cơ với ạh
Gửi bởi: papatiemi trong 09:40:15 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2012
Cảm ơn các thầy đã giúp đỡ.
Ngoài cách xử lí của thầy  minhhiepk10  em nghĩ sẽ ko còn cách nào hay hơn.
Hì!