Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: baothichdua trong 10:12:01 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12257Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: baothichdua trong 10:12:01 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Cho 1 cuộn dây và 1 tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng U= 120 (V), điện áp giữa 2 đầu tụ điện Uc= 265 (V) Dòng điện trong mạch sớm pha [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch và có giá trị hiệu dụng I = 0,5 (A)
a) Xác định điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây
b) Tính R, ZL của cuộn dây, Zc của tụ điện biết f = 50 (Hz)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:22:59 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Cho 1 cuộn dây và 1 tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng U= 120 (V), điện áp giữa 2 đầu tụ điện Uc= 265 (V) Dòng điện trong mạch sớm pha [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch và có giá trị hiệu dụng I = 0,5 (A)
a) Xác định điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây
b) Tính R, ZL của cuộn dây, Zc của tụ điện biết f = 50 (Hz)
Hướng dẫn bạn tính nhá
dòng điện sớm pha hơn hiệ điện thế nên Zl>Zc
[tex]tan\Pi /4=\frac{Ul-Uc}{Ur}=1\Rightarrow Ul-Uc=Ur\Rightarrow Ul-265=Ur[/tex]
mặt khác:[tex]U^{2}=(Ul-Uc)^{2}+Ur^{2}\Rightarrow 120^{2}=(Ul-265)^{2}+Ur^{2}[/tex]
hai phương trinh2 ẩn đó bạn có thể tính ra được Ur, Ul
b. Zc=Uc/I--->C; Zl=Ul/I---->Zl; r=Ủ/I


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:28:59 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Cho 1 cuộn dây và 1 tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng U= 120 (V), điện áp giữa 2 đầu tụ điện Uc= 265 (V) Dòng điện trong mạch sớm pha [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch và có giá trị hiệu dụng I = 0,5 (A)
a) Xác định điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây
b) Tính R, ZL của cuộn dây, Zc của tụ điện biết f = 50 (Hz)
Để cho nhanh có thể tính Ur bởi CT: [tex]cos\varphi =\frac{U_{r}}{U}[/tex]
Và UL theo CT:[tex]tan\varphi =\frac{U_{L}-U_{C}}{Ur}[/tex]