Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: amy.nt trong 09:46:16 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12254Tiêu đề: Bài tập Toán 6
Gửi bởi: amy.nt trong 09:46:16 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Cho: [tex]A=11^2+12^2+10^2[/tex] và [tex]B=13^2+14^2.[/tex]. Hãy so sánh [tex]A[/tex] và [tex]B.[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Toán 6
Gửi bởi: kydhhd trong 09:58:22 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Cho: [tex]A=11^2+12^2+10^2[/tex] và [tex]B=13^2+14^2.[/tex]. Hãy so sánh [tex]A[/tex] và [tex]B.[/tex]
lấy máy tính bấm cho nhanh( :.)) :.)))
hoặc là: trừ 2 vế cho nhau đi:[tex]13^{2}-11^{2}+14^{2}-12^{2}-10^{2}=(13-11)(13+11)+(14-12)(14+12)-10^{2}=2(24+26)-10^{2}=100-10^{2}=0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Toán 6
Gửi bởi: ever lasting friends trong 02:03:29 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2012
dùng máy tính có vẻ là cách nhanh nhất đó bạn à  :D