Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:53:13 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12251Tiêu đề: một bài về giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:53:13 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Em có Câu hỏi nhờ thầy cô giúp đỡ
Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước. Khoảng cách 2 nguồn là AB = 16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng = 3 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là?
mặc dù có 1 bài gần giống giống như bài nỳ nhưng em tham khảo mãi không ra.


Tiêu đề: Trả lời: một bài về giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:18:50 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Chịu khó nghiên cứu lại ơ đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7156.0) . :-h


Tiêu đề: Trả lời: một bài về giao thoa sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 09:27:05 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Em có Câu hỏi nhờ thầy cô giúp đỡ
Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước. Khoảng cách 2 nguồn là AB = 16cm.Hai sóng truyền đi có bước sóng = 3 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là?
mặc dù có 1 bài gần giống giống như bài nỳ nhưng em tham khảo mãi không ra.
số cực đại giữa 2 nguồn là (2.16/2)+1=11
vậy cực đại nằm trên xx' xa C nhất ứng với k=5
[tex]MA-MB=k\lambda =15\Rightarrow \sqrt{(8+MC)^{2}+8^{2}}-\sqrt{(MC-8)^{2}+8^{2}}=15\Rightarrow MC=....[/tex]
bạn tự tính đáp số


Tiêu đề: Trả lời: một bài về giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:32:51 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
giải ra nghiệm MC = 22,82 cm