Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: clup_muopdang trong 07:12:31 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12248Tiêu đề: bai tap ddxc hay
Gửi bởi: clup_muopdang trong 07:12:31 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
đặt 1 điện áp u=Ucos(wt)vao doan mach AB.giữa 2 điểm AM chứa R,,MN cuộn dây có r,MB chứa tụ C. khi R = 75 thì đồng thời có biến trở tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì C' nào vào NB dù nối tiếp hay song song với C Vẫn thấy U(NB0 giảm.biết các giá trị r,ZL,ZC,Z(tổng trở nguyên).tìn giá trị r và ZC


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ddxc hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:05:07 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
đặt 1 điện áp u=Ucos(wt)vao doan mach AB.giữa 2 điểm AM chứa R,,MN cuộn dây có r,MB chứa tụ C. khi R = 75 thì đồng thời có biến trở tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì C' nào vào NB dù nối tiếp hay song song với C Vẫn thấy U(NB0 giảm.biết các giá trị r,ZL,ZC,Z(tổng trở nguyên).tìn giá trị r và ZC
coi lại NQ đăng bài phần mục đích đăng bài.