Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: halinhphan trong 01:41:50 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12245Tiêu đề: Bài tập mạch điện
Gửi bởi: halinhphan trong 01:41:50 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
http://nr3.upanh.com/b3.s30.d2/766326bea6159c99a34a03fa658cac8f_49765933.42.png
Cho mạch điện như hình vẽ. E= 12V, r= 2Ω. các điện trở R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω; C1=1μC,C2=2μC.
a. tính dòng chạy qua nguồn
b. tính điện tích trên từng tụ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện
Gửi bởi: vnstarry trong 02:00:28 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
http://nr3.upanh.com/b3.s30.d2/766326bea6159c99a34a03fa658cac8f_49765933.42.png
Cho mạch điện như hình vẽ. E= 12V, r= 2Ω. các điện trở R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω; C1=1μC,C2=2μC.
a. tính dòng chạy qua nguồn
b. tính điện tích trên từng tụ

bạn nên up hình vào trong diễn đàn
ban viết sai đơn vị của điện dung của tụ đơn vị của điện dung là F không phải là C
vì dòng điện không qua tụ nên ta có cường độ dòng điện qua nguồn
I=E/(R1+R2+R3+r)=12/(1+2+3+2)=1,5A
Uba=E-Ir=12-1,5*2=9v
Ubm=I*R3=1,5*3=4,5v ==>Uma=Uba-Ubm=9-4,5=4,5v==> q1=C1*Uma=1*4,5=4,5μC
Una=I*R1=1,5*1=1,5v ==>Ubn=Uba-Una=9-1,5=7,5v ==> q2=C2*Ubn=2*7,5=15μC.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:10:18 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Em nên học cách upload hình lên để mọi người xem cho tiện
Xem cách upload hinh ở dưới