Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 03:54:25 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12232Tiêu đề: giao thoa sóng
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 03:54:25 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
 2nguồn sóng kết hợp trên măt nưóc  cach nhau s1s2=9 lamda phát ra dao động U=cos(ưt) trên đoạn S1S2 số điểm có biên đọ cực đại cùng pha với nhau và ngươc pha với nguồn (o kể 2 nguồn ) la  A  8         B 9           C  17  D   16                                                                                            
TẠI SAO EM LAM LA C MA DAP AN LA D XIN THAY CÔ GIAI THICH THẮC MẮC CỦA EM


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:48:00 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Lần sau em nên viết cho đúng yêu cầu về dấu, em viết như vậy các thầy cô đọc sẽ thấy rất khó chịu
Em làm ra đáp án C là em đang đi tìm số cực đại đấy chứ, đáp án của đề là D cũng không đúng. Đáp án đúng là 9
Em xem bài HD của thầy ở dưới


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:14:14 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
2nguồn sóng kết hợp trên măt nưóc  cach nhau s1s2=9 lamda phát ra dao động U=cos(ưt) trên đoạn S1S2 số điểm có biên đọ cực đại cùng pha với nhau và ngươc pha với nguồn (o kể 2 nguồn ) la  A  8         B 9           C  17  D   16                                                                                             
TẠI SAO EM LAM LA C MA DAP AN LA D XIN THAY CÔ GIAI THICH THẮC MẮC CỦA EM
em có thể làm nhanh dựa trên T/C sóng dừng.
Các điễm trên 1 bó sóng thì cùng pha, trên 2 bó xóng liên tiếp thì ngược pha
+ Đếm số CĐ trên S1S2 ==> [tex]S1S2/\lambda=9 ==> CĐ = 17 ==> k=0 ; k=\pm 1 ; ....; k=\pm 8[/tex]
+ Dễ dàng nhận thấy Điểm O là trung điểm S1S2 là cực đại ngược pha với nguồn
==> [tex]k=0; \pm2 ; \pm 4 ; \pm 6 ; \pm 8[/tex] ==> 9 CĐ thỏa