Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tongcong trong 11:49:19 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12230Tiêu đề: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: tongcong trong 11:49:19 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2012
Một máy biến thế lý tưởng, cuộn sơ cấp N1=1100 vòng được nối vào điện áp hiệu dung không đổi U=220V. Thứ cấp gồm 2 cuộn N2=55 vòng,N3=110 vòng. Giữa 2 đầu N2 đấu với 1 điện trở R1=11 ôm., giữa 2 đầu N3 đấu với 1 điện trở R2=44 ôm. Tính cường độ dòng điện hiệu dung chạy qua cuộn sơ cấp?
Các bạn giúp đỡ mình voiws22 Mình ko hiểu về máy biến áp  này lắm@@


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:00:52 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Một máy biến thế lý tưởng, cuộn sơ cấp N1=1100 vòng được nối vào điện áp hiệu dung không đổi U=220V. Thứ cấp gồm 2 cuộn N2=55 vòng,N3=110 vòng. Giữa 2 đầu N2 đấu với 1 điện trở R1=11 ôm., giữa 2 đầu N3 đấu với 1 điện trở R2=44 ôm. Tính cường độ dòng điện hiệu dung chạy qua cuộn sơ cấp?
Các bạn giúp đỡ mình voiws22 Mình ko hiểu về máy biến áp  này lắm@@

công thức máy biến áp: [tex]\frac{U}{U1}=\frac{N}{N1}\Rightarrow U1=22V;\frac{U}{U2}=\frac{N}{N2}\Rightarrow U2=11V[/tex]
mặt khác: P=P1+P2 với P là công suất mạch sơ cấp, P1,P2 công suất 2 cuộn thứ cấp
[tex]U.I=\frac{U1^{2}}{R1}+\frac{U2^{2}}{R2}\Rightarrow I=\frac{1}{220}(\frac{22^{2}}{11}+\frac{11^{2}}{44})=0,2125A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: tongcong trong 09:05:06 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Bạn ơi, mình thấy trong sgk nó bảo có điện trở thì công thức N1/N2=U1/U2 ko đúng nữa, vậy chỗ đó như thế nào vậy?? bạn giải thích dùm mình với. tks bạn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: tongcong trong 09:13:27 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2012


[/quote]
công thức máy biến áp: [tex]\frac{U}{U1}=\frac{N}{N1}\Rightarrow U1=22V;\frac{U}{U2}=\frac{N}{N2}\Rightarrow U2=11V[/tex]
mặt khác: P=P1+P2 với P là công suất mạch sơ cấp, P1,P2 công suất 2 cuộn thứ cấp
[tex]U.I=\frac{U1^{2}}{R1}+\frac{U2^{2}}{R2}\Rightarrow I=\frac{1}{220}(\frac{22^{2}}{11}+\frac{11^{2}}{44})=0,2125A[/tex]

[/quote]
 [tex]\frac{U}{U1}=\frac{N}{N1}[/tex]
Công thức này mình thấy trong sgk bảo có điện trờ thì CT ko còn đúng. vậy nghĩa là sao hả cậu???


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:33:53 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Công thức này mình thấy trong sgk bảo có điện trờ thì CT ko còn đúng. vậy nghĩa là sao hả cậu???
em phân biệt cuộn dây máy biến áp có R sẽ khác với máy biến áp mắc tải có R


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 11:12:21 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Bạn ơi, mình thấy trong sgk nó bảo có điện trở thì công thức N1/N2=U1/U2 ko đúng nữa, vậy chỗ đó như thế nào vậy?? bạn giải thích dùm mình với. tks bạn nhiều

N1/N2=U1/U2  công thức này như em thấy trong SGK c/m chỉ đúng khi mạch thư cấp hở. Còn khi mạch thứ cấp có tải(R, L, C) nó sai vì khi đó mạch thứ cấp có dòng điện nên cũng sinh ra một từ trường biến thiên sinh ra thêm một Sđđ khác nữa ở các cuộn dây(sđđ hỗ cảm) hiện tượng trở nên phức tạp hơn rất nhiều, không xét đến trong chương trình. Và tất nhiên lời giải trên cũng chưa chính xác. Nếu em muốn tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này thầy sẽ gửi tài liệu cho em.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:22:01 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Bạn ơi, mình thấy trong sgk nó bảo có điện trở thì công thức N1/N2=U1/U2 ko đúng nữa, vậy chỗ đó như thế nào vậy?? bạn giải thích dùm mình với. tks bạn nhiều

N1/N2=U1/U2  công thức này như em thấy trong SGK c/m chỉ đúng khi mạch thư cấp hở. Còn khi mạch thứ cấp có tải(R, L, C) nó sai vì khi đó mạch thứ cấp có dòng điện nên cũng sinh ra một từ trường biến thiên sinh ra thêm một Sđđ khác nữa ở các cuộn dây(sđđ hỗ cảm) hiện tượng trở nên phức tạp hơn rất nhiều, không xét đến trong chương trình. Và tất nhiên lời giải trên cũng chưa chính xác. Nếu em muốn tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này thầy sẽ gửi tài liệu cho em.

em cũng có nghe đến hiện tượng hỗ cảm nhưng chỉ dung cho on thi đội tuyên quốc gia, còn chương trình thi đại học phải chăng phức tạp như vậy, với lại bài này là mắc điện trở vào cuộn thứ cấp thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới suất điện động của cuộn thứ cấp
Thầy có thể cho bọn em xem tài liệu có liên quan đến hỗ cảm được không ạ


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 11:54:13 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2012
Đây là một bài viết về máy biến áp khá đầy đủ, hy vọng giúp ích cho em.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: kydhhd trong 02:19:10 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
Đây là một bài viết về máy biến áp khá đầy đủ, hy vọng giúp ích cho em.
thầy cho em file word 2003 được không? cái này máy tính của em ko đọc được


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 04:39:02 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012
sơ xuất quá. hôm trước thày cài lại máy nên không để ý. đây là file Word 2003 em xem nha.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:25:43 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012


Thầy ơi tìm nó như thế nào ạ. em gõ trên google mà nó không ra


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Máy biến áp khó!!
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:49:44 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2012


Thầy ơi tìm nó như thế nào ạ. em gõ trên google mà nó không ra
Xin lỗi thầy gửi nhầm File.
File mới đây.