Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 2-gullo trong 11:33:03 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12214Tiêu đề: bài toán con lắc lò xo và va chạm mềm
Gửi bởi: 2-gullo trong 11:33:03 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
1 con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k=100N/m và quả cầu nhỏ A co m=200 g đang đứng yên,lò xo không biến dạng.Dùng quả cầu B có khối lượng m2=50 g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo vời vận tốc có độ lớn 4 m/s lúc t=0; va chạm là va chạm mềm.hệ số ma sát giữa quả cầu và sàn là µ=0,01,g=10 m/s2.Tính vận tốc 2 vật lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc t=0.
Mong các bạn và thầy cô giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: bài toán con lắc lò xo và va chạm mềm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:29:09 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2012
1 con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k=100N/m và quả cầu nhỏ A co m=200 g đang đứng yên,lò xo không biến dạng.Dùng quả cầu B có khối lượng m2=50 g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo vời vận tốc có độ lớn 4 m/s lúc t=0; va chạm là va chạm mềm.hệ số ma sát giữa quả cầu và sàn là µ=0,01,g=10 m/s2.Tính vận tốc 2 vật lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc t=0.
Mong các bạn và thầy cô giải giúp!
+ Hướng dẫn em tự tính.
(1) : dao động tắt dần có 2 giá trị đặc biệt "gọi là vị trí cân bằng tạm" khi vật đi từ biên qua 2 vị trí này thì a đổi chiều.==> em phải tìm 2 vị trí này bằng CT |x_0|=\mu.m.g/k (m là tổng KL nhé)
(2) :Em tìm vận tốc sau va chạm bằng công thức : v = m1.v1/(m1+m2)
(3) : em dùng ĐL BTNL để tìm biên độ sau va chạm 1/2kA^2=1/2mv^2 (m là khối lượng tổng)
(4) : bắt đầu từ x=A thì vật đổi chiều khi qua ở x0 ==> đến vị trí x=-(A-2x0) ==> quay lại qua -xo nó đổi chiều lần 2 ==> đến vị trí x=(A-4xo) ==> quay lại qua xo thì đổi chiều lần 3, tới đây em dùng CT tính vmax=A',\omega (A' là K/C từ xo đến (A-4xo))