Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kaichana trong 10:03:47 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12212Tiêu đề: Nhờ các thầy và các bạn cùng giúp em 2 bài máy biến thế
Gửi bởi: kaichana trong 10:03:47 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Câu 1: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 150 kW. Số chỉ của công tơ điện đặt ở nơi phát điện và nơi tiêu thụ mỗi ngày đêm chênh lệch nhau là 360 KWh. Tính hiệu suất của quá trình truyền tải điện nói trên là :
A. 70,6 %                B. 90 %              C.91%             D. 71,4 %

Câu 2: Một đường dây tải điện lưới công nghiệp 50Hz có chiều dài l = 600km. Coi vận tốc lan truyền tín hiệu điện bằng vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = [tex]3.10^{8} m/s[/tex]. Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng:
A. [tex]\frac{\pi }{5} (rad)[/tex]           B. [tex]\frac{2\pi }{5} (rad)[/tex]          C. [tex]\frac{\pi }{10} (rad)[/tex]           D. 0

Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy và các bạn cùng giúp em 2 bài máy biến thế
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:43:44 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2012
Câu 1: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 150 kW. Số chỉ của công tơ điện đặt ở nơi phát điện và nơi tiêu thụ mỗi ngày đêm chênh lệch nhau là 360 KWh. Tính hiệu suất của quá trình truyền tải điện nói trên là :
A. 70,6 %                B. 90 %              C.91%             D. 71,4 %
[tex]\Delta P = Q/t = 15kW ==> H = \frac{P-\Delta P}{P}[/tex]=90%
Trích dẫn
Câu 2: Một đường dây tải điện lưới công nghiệp 50Hz có chiều dài l = 600km. Coi vận tốc lan truyền tín hiệu điện bằng vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = [tex]3.10^{8} m/s[/tex]. Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng:
A. [tex]\frac{\pi }{5} (rad)[/tex]           B. [tex]\frac{2\pi }{5} (rad)[/tex]          C. [tex]\frac{\pi }{10} (rad)[/tex]           D. 0
[tex]\vec{U}=\vec{\Delta U}+\vec{U'}[/tex]
+ tùy thuộc vào T/C mạch điện nơi tiêu thụ mới biết được độ lệch pha giữa u và u'
+ còn nếu dùng công thức độ lệch pha sóng cơ thì là [tex]\pi/5[/tex], cái này thì theo tôi không đúng.

Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy và các bạn cùng giúp em 2 bài máy biến thế
Gửi bởi: kaichana trong 09:38:52 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2012
thầy ơi trại sao ở đây k đúng ạ