Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoan1793 trong 12:33:31 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12201Tiêu đề: Chu kì con lắc đơn !
Gửi bởi: hoan1793 trong 12:33:31 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Hai con lắc đơn giống nhau vật nặng làm bằng chất có khối lượng riêng D=8480 (kg/m^3) . Dùng các con lắc  trên treo vào đồng hồ

Đồng hồ 1 : Đặt trong không khí

Đồng hồ 2 : Đặt trong chân không

biết khối lượng riêng của kk là : D'=1.3 (kg/m^3)

Nếu đồng hồ trong chân không chạy đúng thì đồng hồ trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau 1 ngày đêm ?

 [-O<


Tiêu đề: Chu kì con lắc đơn !
Gửi bởi: hoan1793 trong 12:53:29 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Nhờ mọi người giúp đỡ em bài :

Hai con lắc đơn giống nhau vật nặng làm bằng chất có khối lượng riêng D=8480 (kg/m^3) . Dùng các con lắc  trên treo vào đồng hồ

Đồng hồ 1 : Đặt trong không khí

Đồng hồ 2 : Đặt trong chân không

biết khối lượng riêng của kk là : D'=1.3 (kg/m^3)

Nếu đồng hồ trong chân không chạy đúng thì đồng hồ trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau 1 ngày đêm ?


Tiêu đề: Trả lời: Chu kì con lắc đơn !
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:10:49 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Nhờ mọi người giúp đỡ em bài :

Hai con lắc đơn giống nhau vật nặng làm bằng chất có khối lượng riêng D=8480 (kg/m^3) . Dùng các con lắc  trên treo vào đồng hồ

Đồng hồ 1 : Đặt trong không khí

Đồng hồ 2 : Đặt trong chân không

biết khối lượng riêng của kk là : D'=1.3 (kg/m^3)

Nếu đồng hồ trong chân không chạy đúng thì đồng hồ trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau 1 ngày đêm ?
HD:
Ta có: [tex]\frac{\Delta T}{T_{s}}=-\frac{\rho}{2D}[/tex] < 0 con lắc chạy chậm
Thời gian chạy chậm trong 1s: [tex]\left|\frac{\Delta T}{T_{sai}}\right|= \frac{\rho }{2D}[/tex]
Thời gian chạy chậm trong 1 ngày đêm (24h = 86400 s): [tex]\tau =86400\left|\frac{\Delta T}{T_{sai}} \right|=86400\frac{\rho }{2D}[/tex] = 6,6226 sTiêu đề: Trả lời: Chu kì con lắc đơn !
Gửi bởi: hoan1793 trong 01:15:54 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Nhờ mọi người giúp đỡ em bài :

Hai con lắc đơn giống nhau vật nặng làm bằng chất có khối lượng riêng D=8480 (kg/m^3) . Dùng các con lắc  trên treo vào đồng hồ

Đồng hồ 1 : Đặt trong không khí

Đồng hồ 2 : Đặt trong chân không

biết khối lượng riêng của kk là : D'=1.3 (kg/m^3)

Nếu đồng hồ trong chân không chạy đúng thì đồng hồ trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau 1 ngày đêm ?
HD:
Ta có: [tex]\frac{\Delta T}{T_{s}}[/tex] < 0 con lắc chạy chậm
Thời gian chạy chậm trong 1s: [tex]\left|\frac{\Delta T}{T_{sai}}\right|= \frac{\rho }{2D}[/tex]
Thời gian chạy chậm trong 1 ngày đêm (24h = 86400 s): [tex]\tau =86400\left|\frac{\Delta T}{T_{sai}} \right|=86400\frac{\rho }{2D}[/tex] = 6,6226 sThầy cô cho em hỏi cái chỗ này ạ ! Em xin cảm ơn

 [tex]\left|\frac{\Delta T}{T_{sai}}\right|= \frac{\rho }{2D}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Chu kì con lắc đơn !
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:28:24 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Nói chung mấy phần này nên nhớ và hiểu bản chất công thức mà áp dụng cho nhanh ko nên chứng minh lại