Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaitu1724@yahoo.com trong 10:16:53 AM Ngày 02 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12195Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: thaitu1724@yahoo.com trong 10:16:53 AM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
 Các thầy cô giúp em với
có 2 điểm A và B trên cùng 1phương truyền của sóng trên mặt nc, cách nhau lamda/4. Khi mặt thóang ở A và ở B đang cao hơn VTCB lần lượt 3mm và 4mm vs A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi bđộ sóng ko đổi. Bđộ sóng a và chiều truyền sóng là:
A.a=5mm, truyền từ A đến B.
B.a=5mm, truyền từ B đến A.
C.a=7mm, truyền từ B đến A.
D.a=7mm,truyền từ A đến B.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:06:56 AM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Các thầy cô giúp em với
có 2 điểm A và B trên cùng 1phương truyền của sóng trên mặt nc, cách nhau lamda/4. Khi mặt thóang ở A và ở B đang cao hơn VTCB lần lượt 3mm và 4mm vs A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi bđộ sóng ko đổi. Bđộ sóng a và chiều truyền sóng là:
A.a=5mm, truyền từ A đến B.
B.a=5mm, truyền từ B đến A.
C.a=7mm, truyền từ B đến A.
D.a=7mm,truyền từ A đến B.
+ A,B cách nhau [tex]\lambda/4[/tex] ==> A,B vuông pha.
==> [tex]\frac{uA^2}{A^2}+\frac{uB^2}{A^2}=1[/tex]
==> [tex]A=\sqrt{uA^2+uB^2}=5mm[/tex]
+ A đi xuống, B đi lên ==> sóng truyền từ A đến B


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: msn trong 08:46:10 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Trong đề là A đi lên mà B đi xuống mà thầy Thạnh? nghĩa là từ B đến A phải ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:37:37 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2012
Trong đề là A đi lên mà B đi xuống mà thầy Thạnh? nghĩa là từ B đến A phải ko ạ?
oh chắc thầy nhầm em chỉnh lại nhé