Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tulinhyd1 trong 07:51:38 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12184Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tulinhyd1 trong 07:51:38 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2012
Cho đoạn mạch gồm AM có tụ C và cuộn cảm L.MB gồm đoạn mạch X. U(AB) = 220V. U(AM)=120V.U(MB)=260V. hỏi X là ?X chỉ gồm 1 thiết bị


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:57:29 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2012
Cho đoạn mạch gồm AM có tụ C và cuộn cảm L.MB gồm đoạn mạch X. U(AB) = 220V. U(AM)=120V.U(MB)=260V. hỏi X là ?X chỉ gồm 1 thiết bị
xem lại NQ diễn đàn