Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaitokid1412max trong 05:47:49 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12182Tiêu đề: Bài Tập Sóng Cơ
Gửi bởi: kaitokid1412max trong 05:47:49 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2012
Câu 1: Một nguồn sóng cơ học dao động điều hòa theo phương trình x=cos(5pi.t + pi/3) khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà độ lệch pha dao động bằng pi/4 là 1m. Vận tốc truyền sóng là?
A. 20m/s
B. 10m/s
C. 2,5m/s
D. 5m/s

Câu 2: Một sóng có tần số 500 HZ có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha là pi/3 rad
A. 0.116 m
B. 0.476 m
C. 0.233 m
D. 4.285 m

Câu 3: Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. Tần số và chu kì của sóng là
A. f=50HZ; T=0,02s
B. f=0,05HZ; T=200s
C. f= 800HZ; T=0,125s
D. f=5HZ; T= 0,2s

Câu 4: Một sóng cơ học phát ra từ 1 nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v= 400cm/s. Người ta thấy 2 điểm gần nhau nhất trên mặt nước cùng nằm trên đường thẳng qua O cách nhau 80cm luôn luôn dao động ngược pha. Tần số của sóng là?
A. f=2,5hz
B. f=0,4hz
C. f=10hz
D. f=5hz

Câu 5: Xét sóng truyền trên 1 sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng u= Asin2pit (cm). Vận tốc truyền sóng 0,5m/s. Gọi M,N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M,N là:
A. 25cm và 12,5cm
B. 25cm và 50cm
C. 50cm và 75cm
D. 50cm và 12,5cm

Câu 6: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị:
A. 4,8m
B. 4m
C. 6m
D. 0,48m

Câu 7: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 11 lần trong 20s và thấy khoảng cách hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng biển là?
A. 1m/s
B. 2m/s
C.4m/s
D. 8m/s

Câu 8: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u= 8cos2pi(t/0,1 - x/50) (mm) (trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tính vận tốc truyền sóng?

Câu 9:Một sóng lan truyền với vận tốc 12m/s có bước sóng 4m. Tần số và chu kỳ của sóng là:

Câu 10: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số  và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng 98Hz đến 102Hz. Bước sóng lam-da của sóng là:
A. 4cm
B. 8cm
C. 5cm
D. 6cm

Câu 11: Trong 1 thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f=10Hz, biên độ A, tốc độ truyền sóng trên mặt nước v= 30cm/s. Xét điểm M cách hai nguồn kết hợp những khoảng d1=25cm, d2= 34cm. Coi sóng khi truyền đi biên độ không thay đổi. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M là
A. 2A
B. 0,5A
C. 1A
D. 0

Câu 12: Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số 50Hz, chạm vào mặt nước tại hai điểm S1, S2. Khoảng cách S1 S2= 10cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2m/s. Số gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2 bằng
A.17
B. 9
C. 5
D. 11

Câu 13: Trong thí nghiệm về giao thoa của sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f=20Hz. Tại một điểm M cách A và B những khoảng cách d1= 16cm; d2= 20 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 40cm/s
B. 10cm/s
C. 60cm/s
D. 20cm/s

Câu 14: Một sợi dây dài 1,05m một đầu cố định, đầu kia dao động với tần số 100Hz, thấy có 7 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng:
A. 30m/s
B. 25m/s
C. 36m/s
D. 15m/s

Còn nữa
Mong thầy cô giúp đỡ em...


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng Cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:45:34 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2012
Em đăng nhiều quá..! Nên chia làm nhiều lần
Mà đây toàn bài cơ bản, em phải cố gắng xem lại lý thuyết và phương pháp mà thầy cô đã dạy rồi áp dụng mà giải. Bài nào khó không làm được mới nhờ HD, như vậy mới tốt.