Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truongthinh074 trong 11:05:53 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12164Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: truongthinh074 trong 11:05:53 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2cm. Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1 cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5 cm. Giá trị OM nhỏ nhất là :
  A. 0,25 cm         B. 1,5 cm            C. 0,125 cm             D. 0,185 cm
Các thầy giúp giùm em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:33 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2cm. Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1 cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5 cm. Giá trị OM nhỏ nhất là :
  A. 0,25 cm         B. 1,5 cm            C. 0,125 cm             D. 0,185 cm
Các thầy giúp giùm em với ạ.
Dùng công thưc tính biên độ sóng dừng mà làm:
O có biên độ bụng Ab=2cm, M biên độ 1cm cách bụng 1 khoảng dmin
==> [tex]1=2cos(2\pi.dmin/\lambda) ==> dmin=1/4cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: truongthinh074 trong 11:58:35 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
E không hiểu lắm nếu hai nguồn khác biên độ thì vẫn dùng công thức trên được ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: truongthinh074 trong 03:55:01 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Do biên độ cực đại tại O là 2cm. Nếu chọn biên độ cụ thể của hai nguồn lần lượt là 1,5 và 0,5 thì những điểm có biên độ dao động bằng 1cm chính là điểm có biên độ dao động cực tiểu. Như vậy thì OM nhỏ nhất sẽ chính là lamda/4 = 0,375cm là một kết quả khác.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:34:10 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Do biên độ cực đại tại O là 2cm. Nếu chọn biên độ cụ thể của hai nguồn lần lượt là 1,5 và 0,5 thì những điểm có biên độ dao động bằng 1cm chính là điểm có biên độ dao động cực tiểu. Như vậy thì OM nhỏ nhất sẽ chính là lamda/4 = 0,375cm là một kết quả khác.
oh tôi nhầm với câu hỏi khác pha,
Sóng dừng phải là nút và bụng (nút tương đương cực tiểu), (bụng tương đương cực đại).