Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 12:02:55 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12162Tiêu đề: giúp em bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 12:02:55 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
bài 1:
1 con lắc lx gồm m1=2kg, k=100, dao động trên mp ngang ko ma sát, A=5cm, khi m1 tới biên đặt m2 lên, hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 0.2. g=10
m2=? để ko trượt trên m1
bài 2:
1 vật dao đôg diều hòa x=A cos(2pi+pi/6). trong nửa chu kì đầu tiên a và v ngược chiều nhau từ thời điểm nào tới thời điểm nào?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:41 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
bài 1:
1 con lắc lx gồm m1=2kg, k=100, dao động trên mp ngang ko ma sát, A=5cm, khi m1 tới biên đặt m2 lên, hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 0.2. g=10
m2=? để ko trượt trên m1
chọn hệ quy chiếu gắn vật 1 ==> lực tác dụng lên vật 2 gồm Fqt và Fms
để vật 2 không trượt thì [tex]Fqt<FmsNmax ==> m_2.amax <= \mu.m_2.g[/tex]
==> [tex]amax <= \mu.g ==> |A| <= \mu.g/\omega^2[/tex]
==> [tex]\frac{k}{m_1+m_2} <= \frac{\mu.g}{A} ==> m2>=0,5kg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:04:03 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
bài 2:
1 vật dao đôg diều hòa x=A cos(2pi+pi/6). trong nửa chu kì đầu tiên a và v ngược chiều nhau từ thời điểm nào tới thời điểm nào?
a và v ngược chiều khi chúng chuyển động chậm.
[tex]t=0, x=A\frac{\sqrt{3}}{2}, v<0.[/tex]
[tex]t=T/2 ==> x=-A\frac{\sqrt{3}}{2}, v>0[/tex]
==> khoảng vật chuyển động chậm [tex][0 ==> -A][/tex]
==> T/4