Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 09:18:31 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12159Tiêu đề: Các bài tập về cơ và điện từ khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 09:18:31 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Các thầy cô giúp em với
Bài 1: Hiệu điện thế giữa 2 bản của 1 tụ điện phẳng bằng U=300. Một hạt bụi nằm cân bằng giữa 2 bản của tụ điện và cách bản dưới của tụ điện d1=0,8cm. Hỏi trog bn lâu hạt bụi rơi xuốg mặt bản của tụ nếu HĐT giữa 2 bản giảm đi một lượng delta U =60v
Bài 2: 1 cơ hệ gồm 1 lò xo treo thẳng đứng(sao cho lò xo giãn) 1 đầu cố định, 1 đầu gắn vào ròng rọc động, 1 dây mảnh không giãn giãn vắt qua ròng rọc, 2 đầu của dây nối với 2 vật m và M. Tác dụng vào vật m 1 lực F không đổi đổi hướng xuống dưới. Hãy xác định F để vật dao động điều hòa
Bài 3: sóng biển là sóng ngang A=3m.T=8s.v=12.5m/s từ Tây sang Đôg.1 tàu có v=5m/s.tính tần số va chạm đầu sóng vào tàu nếu nó chạy từ Tây sang Đôg và ngược lại?
Bài 4: cho một con lắc đơn treo thẳng đứng kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc alpha mốc thế năng tại vị trí cân bằng con lắc đang ở cao h sao với mốc thế năng cung cấp cho con lắc 1 vận tốc ban đầu là V0 , con lắc chụi lực cản không khí và có hệ số cản là r , biết lực cản Fc= -rv .tìm chu kì dao động của con lắc đơn ,hỏi sau bao lâu thì con lắc dừng dao động


Tiêu đề: Trả lời: Các bài tập về cơ và điện từ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:09:04 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Các thầy cô giúp em với
Bài 1: Hiệu điện thế giữa 2 bản của 1 tụ điện phẳng bằng U=300. Một hạt bụi nằm cân bằng giữa 2 bản của tụ điện và cách bản dưới của tụ điện d1=0,8cm. Hỏi trog bn lâu hạt bụi rơi xuốg mặt bản của tụ nếu HĐT giữa 2 bản giảm đi một lượng delta U =60v

Đề bài em up thiếu giả thiết khoảng cách giữa hai bản tụ điện. Hướng dẫn cách làm cho em như sau :

Ban đầu hạt bụi nằm cân bằng nên ta có : [tex]mg = |q|E = \frac{|q|U}{d}[/tex]

Gia tốc của vật lúc sau : [tex]ma = mg - |q|E' = \frac{|q|U}{d} - \frac{|q|U'}{d} = \frac{|q|\Delta U}{d}[/tex]

Thời gian cần tìm : [tex]d_{1} = \frac{at^{2}}{2} \Rightarrow t[/tex]