Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 06:59:08 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12156Tiêu đề: giúp em bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 06:59:08 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
bài 1
1 vật dao đôg diều hòa x=10cos(wt) cm. thời điểm t nào x= 6cm và thế năng giảm. hỏi ngay sau đó T/3 vật có li độ là???
bài 2
1 vật dao đôg diều hòa, A= 8cm, gia tốc âm. ở thời điểm (t+0.25T) vật có v=40 cm/s. vật tốc ở thời điểm t là???
bài 3
(bài này em tính bằng 3 mà kết quả là 2)
1 con lắc lò xo nằm ngang, m=0.3 kg, dao đôg diều hòa theo hàm cos. gốc thế năng tại VTCB, cơ năng=24mJ, tại thời điểm t vận tốc và gia tốc là 20căn3 và -400. biên độ A là???


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:17:08 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
bài 1
1 vật dao đôg diều hòa x=10cos(wt) cm. thời điểm t nào x= 6cm và thế năng giảm. hỏi ngay sau đó T/3 vật có li độ là???
HD: EM xem HD dưới (giải theo lượng giác), còn cách giải theo vòng tròn lượng giác em thử giải xem.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:54:39 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
1 con lắc lò xo nằm ngang, m=0.3 kg, dao đôg diều hòa theo hàm cos. gốc thế năng tại VTCB, cơ năng=24mJ, tại thời điểm t vận tốc và gia tốc là 20căn3 và -400. biên độ A là???
HD: Em xem hình dưới


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:58:47 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
bài 2
1 vật dao đôg diều hòa, A= 8cm, gia tốc âm. ở thời điểm (t+0.25T) vật có v=40 cm/s. vật tốc ở thời điểm t là???
NX: Em kiểm tra lại đề