Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 05:49:13 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12155Tiêu đề: Một bài toán về SÓNG DỪNG cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 05:49:13 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Sóng dừng trên dây có dạng u=sinkx.cos(wt) (cm) a>0. Biết rằng những điểm trên sợi dây có biên độ dao động a1= 3,5cm (a1<a) nằm cách đều nhau một khoảng là 15cm. Biên độ dao động của các điểm bụng sóng bằng:
A.7cm
B.3,5√2 cm
C.3,5√5 cm
D.3,5√3 cm
---
Mong các bạn, các thầy cô giải đáp cho em bài này, em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về SÓNG DỪNG cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 08:43:51 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Sóng dừng trên dây có dạng u=sinkx.cos(wt) (cm) a>0. Biết rằng những điểm trên sợi dây có biên độ dao động a1= 3,5cm (a1<a) nằm cách đều nhau một khoảng là 15cm. Biên độ dao động của các điểm bụng sóng bằng:
A.7cm
B.3,5√2 cm
C.3,5√5 cm
D.3,5√3 cm
---
Mong các bạn, các thầy cô giải đáp cho em bài này, em xin cảm ơn
bạn vẽ hình sẽ thấy các điểm có cùng biên độ cách đều nhau một đoạn tương úng là(các điểm này đối xứng với nhau qua bụng sóng và nút song):[tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
vậy điểm dao động với biên độ cách bụng sóng [tex]\frac{\lambda }{8}[/tex]
mà:[tex]3,5=Acos2\Pi \frac{d}{\lambda }=Acos\frac{\Pi }{4}\Rightarrow A=3,5\sqrt{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về SÓNG DỪNG cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 05:01:16 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn bạn nhiều nha mình hiểu rồi  =d>