Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 05:08:48 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12154Tiêu đề: bài tập về con lắc lò xo cần giải dáp
Gửi bởi: hoasu29 trong 05:08:48 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Hai vật nhỏ m1=m2=0,5kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo có k=100N/m(lò xo gắn vào m1 tạo con lắc lò xo theo phương ngang.Đưa con lắc lò xo đến vị trí lò xo nén 4 cm thì buông tay nhẹ,biết rằng m1 và m2 sẽ bị tách khỏi nhau nếu lực kéo m1 và m2 đạt tới 1 N. Thì sau khi buông tay bao lâu m1 m2 tách khỏi nhau?
A.[tex]\pi /30s         B.\pi /20s               C.\pi /15s              D.\pi /10s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo cần giải dáp
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 05:56:02 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Hai vật nhỏ m1=m2=0,5kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo có k=100N/m(lò xo gắn vào m1 tạo con lắc lò xo theo phương ngang.Đưa con lắc lò xo đến vị trí lò xo nén 4 cm thì buông tay nhẹ,biết rằng m1 và m2 sẽ bị tách khỏi nhau nếu lực kéo m1 và m2 đạt tới 1 N. Thì sau khi buông tay bao lâu m1 m2 tách khỏi nhau?
A.[tex]\pi /30s         B.\pi /20s               C.\pi /15s              D.\pi /10s[/tex]

Ta tính đc omega = [tex]\sqrt{K/(m1 + m2 )}[/tex] = 10  ( rad/s2 )
Dùng vecto quay khi vật đi từ vị trí -4 đến vị trí +1 ( do lực nén cực đại F= k.delta(x) = 100.0,04=4 N )
Tính arcos(1/4) = 75,522
góc quay đc : Delta(phi ) = 180 - 75,522 = (đổi ra pi ~0,58[tex]\Pi[/tex] )

Dùng công thức delta( phi ) = omega . delta (t ) <= > 0,58[tex]\Pi[/tex] = 10 . delta(t) => delta(t)= 0,058[tex]\Pi[/tex]=> đáp án b


 


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo cần giải dáp
Gửi bởi: hoasu29 trong 07:56:12 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Hai vật nhỏ m1=m2=0,5kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo có k=100N/m(lò xo gắn vào m1 tạo con lắc lò xo theo phương ngang.Đưa con lắc lò xo đến vị trí lò xo nén 4 cm thì buông tay nhẹ,biết rằng m1 và m2 sẽ bị tách khỏi nhau nếu lực kéo m1 và m2 đạt tới 1 N. Thì sau khi buông tay bao lâu m1 m2 tách khỏi nhau?
A.[tex]\pi /30s         B.\pi /20s               C.\pi /15s              D.\pi /10s[/tex]

Ta tính đc omega = [tex]\sqrt{K/(m1 + m2 )}[/tex] = 10  ( rad/s2 )
Dùng vecto quay khi vật đi từ vị trí -4 đến vị trí +1 ( do lực nén cực đại F= k.delta(x) = 100.0,04=4 N )
Tính arcos(1/4) = 75,522
góc quay đc : Delta(phi ) = 180 - 75,522 = (đổi ra pi ~0,58[tex]\Pi[/tex] )

Dùng công thức delta( phi ) = omega . delta (t ) <= > 0,58[tex]\Pi[/tex] = 10 . delta(t) => delta(t)= 0,058[tex]\Pi[/tex]=> đáp án b


 
Cảm ơn bạn, đáp án của bài lại là C, có ai có cách làm khác không giúp mình.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo cần giải dáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:32:32 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn bạn, đáp án của bài lại là C, có ai có cách làm khác không giúp mình.
NX: Đề của bạn lại "tam sao thất bản" rồi. Đề chuẩn: "Một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể, k = 100 N/m đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định, còn đầu còn lại gắn vào vặt có m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm m2 = 0,5 kg. Các chất điểm này có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc tọa độ O trùng với VTCB) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát của môi trường, hê dao động điều  hòa. Gốc thời gian là lúc buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Thời gian mà vật m2 tách ra khỏi m1 kể từ thời điểm ban đầu là:"


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo cần giải dáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:38:39 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
Đề chuẩn: "Một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể, k = 100 N/m đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định, còn đầu còn lại gắn vào vặt có m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm m2 = 0,5 kg. Các chất điểm này có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc tọa độ O trùng với VTCB) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát của môi trường, hê dao động điều  hòa. Gốc thời gian là lúc buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Thời gian mà vật m2 tách ra khỏi m1 kể từ thời điểm ban đầu là:"
HD:
+ Tính chu kì T = [tex]\frac{\pi }{5}[/tex]
+ Vị trí bong x = 1 cm, thời gian m2 tach ra: [tex]\Delta t=\frac{T}{4}+\frac{T}{12}=\frac{T}{3}=\frac{\pi }{15}[/tex]