Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truongthinh074 trong 11:04:09 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12145Tiêu đề: Bài sóng cơ cần lời giải cụ thể
Gửi bởi: truongthinh074 trong 11:04:09 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 3 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng bằng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là :
A. 24,25cm           B.12,45cm          C.22,82cm     D.28.75cm
đây là bài 3 trang 201 quyển Cẩm nang Vật lý. mình ra đáp án là 14,27cm?!? mọi người giúp mình giải kết quả bài này vs.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần lời giải cụ thể
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:21:26 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 3 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng bằng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là :
A. 24,25cm           B.12,45cm          C.22,82cm     D.28.75cm
đây là bài 3 trang 201 quyển Cẩm nang Vật lý. mình ra đáp án là 14,27cm?!? mọi người giúp mình giải kết quả bài này vs.
+ Tìm số cực đại trên AB: [tex]AB/\lambda=5,33[/tex] ==> 11 cực đại chia đều 2 bên ==> kmax=5.
+ Gọi M là điểm trên xx' và thuộc đường kmax=5 ==> M là cực đại trên xx' xa C nhất
==> [tex]d1-d2=5.\lambda=15[/tex]
==> [tex]\sqrt{h^2+(8+x)^2} - \sqrt{h^2+(8-x)^2}=15[/tex]
==> [tex]x = 22,82cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần lời giải cụ thể
Gửi bởi: lekcoi trong 03:11:36 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
thầy ơi h là gì ah?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần lời giải cụ thể
Gửi bởi: truongthinh074 trong 04:22:04 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
h là chiều cao đó bạn.