Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cabovn trong 03:13:46 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12139Tiêu đề: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: cabovn trong 03:13:46 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Mọi người và các thầy làm ơn cho em hỏi, làm thế nào để xác định trạng thái tại 1 vị trí điểm đó dang di chuyển lên hay xuống?

Ví dụ như trong hình này:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Wave.png/400px-Wave.png)

Em chỉ biết là tại điểm cao nhất của đồ thị thì tại đó phải đi xuống, còn điểm thấp nhất thì phải đi lên. Vậy còn những điểm khác thì sao? Dao động lên xuống này có liên quan đến đến phương truyền sóng ko? Em cảm ơn mọi người nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:50:04 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Mọi người và các thầy làm ơn cho em hỏi, làm thế nào để xác định trạng thái tại 1 vị trí điểm đó dang di chuyển lên hay xuống?
Ví dụ như trong hình này:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Wave.png/400px-Wave.png)

Em chỉ biết là tại điểm cao nhất của đồ thị thì tại đó phải đi xuống, còn điểm thấp nhất thì phải đi lên. Vậy còn những điểm khác thì sao? Dao động lên xuống này có liên quan đến đến phương truyền sóng ko? Em cảm ơn mọi người nhiều.
Nếu biét chiều truyền sóng ==> chiều di chuyển của các phần tử sóng
Nếu biết chiều di chuyển của các PT sóng ==> chiều truyền sóng
Em xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7186.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7186.0)


Tiêu đề: Trả lời: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: kydhhd trong 04:00:29 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Một cách mà em để xác định thế này nếu sóng truyền từ trái qua phải thì sóng sẽ truyền từ A--->B---->C
nếu nó đi từ A--->B thì mọi phân tử trên đường này sẽ có hướng cản lại chuyển động của nó, lại tiếp tục từ B---->C các phân tử trên BC cũng có hướng cản lại


Tiêu đề: Trả lời: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 05:24:54 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Chào thày "Hà Văn Thạnh". theo ý của "Đoàn Phạm" ta nên bổ sung như sau.
"Nếu biết chiều truyền sóng và biết chiều chuyển động của một phần tử bất kỳ ==> chiều di chuyển của các phần tử sóng
Nếu biết chiều di chuyển của ít nhất 2 phần tử ==> chiều truyền sóng".

Việc nhận xét này dựa trên độ lêch pha giữa các phần tử và sử dụng mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa.
VD. "Nếu biết chiều truyền sóng và biết chiều chuyển động của một phần tử M. Ta cần xét tính chất chuyển động một phần tử N trên phương truyền sóng.
ta làm như sau:
+ trước hết biết vị trí của M, N ta sẽ xác định được độ lệch pha của M;N. kết hợp với việc biết phương truyền sóng ta sẽ xác đinh được M hay N sơm pha hơn.
+ Biểu diễn dao động của M; N trên cùng đường tròn ta sẽ thấy ngay tính chất chuyển động của N.

PS: trong vật lý không thể xuất phát từ một hoặc một vài hiện tượng đời sống để giải các bài toán được.


Tiêu đề: Trả lời: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:05:22 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Chào thày "Hà Văn Thạnh". theo ý của "Đoàn Phạm" ta nên bổ sung như sau.
"Nếu biết chiều truyền sóng và biết chiều chuyển động của một phần tử bất kỳ ==> chiều di chuyển của các phần tử sóng
Nếu biết chiều di chuyển của ít nhất 2 phần tử ==> chiều truyền sóng".
"Nếu biết chiều truyền sóng và biết chiều chuyển động của một phần tử bất kỳ ==> chiều di chuyển của các phần tử sóng". Như vậy theo ý "Đoàn Phạm" không biết mình có hiểu sai không là nếu bài toán cho cái hình sóng, cho biết chiều truyển, rồi cho chiểu 1 phần tử sóng đi lên hay đi xuống là tùy ý đều được? dựa trên cái chiểu đó mình mới biết chiều các PT khác ?


Tiêu đề: Trả lời: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 10:26:06 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
chào thày Hà Văn Thạnh . Đoàn Phạm hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ này của Thày. Tức là để khảo sát tính chất chuyển động của một phần tử vật chất môi trường nơi có sóng truyền qua thì cần có hai yếu tố là:
1. biết phương truyền sóng.
2. biết tính chất chuyển động của một phần tử nào đó.


Tiêu đề: Trả lời: Xét trạng thái dao động của điểm (sóng cơ)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:28:28 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
VD. "Nếu biết chiều truyền sóng và biết chiều chuyển động của một phần tử M. Ta cần xét tính chất chuyển động một phần tử N trên phương truyền sóng.
ta làm như sau:
+ trước hết biết vị trí của M, N ta sẽ xác định được độ lệch pha của M;N. kết hợp với việc biết phương truyền sóng ta sẽ xác đinh được M hay N sơm pha hơn.
+ Biểu diễn dao động của M; N trên cùng đường tròn ta sẽ thấy ngay tính chất chuyển động của N.
PS: trong vật lý không thể xuất phát từ một hoặc một vài hiện tượng đời sống để giải các bài toán được.
+ Hình (1) Y/C Tìm chiều truyền sóng và Hình (2) Y/C tìm chiều dao động của các P tử sóng. Cả 2 hình trên đều chỉ cho 1 yếu tố theo "Đoàn Phạm" đề bài trên không thể xác định được hay sao. (câu trả lời là hoàn toàn xác định được mà chẳng cần phải xét đến độ lệch pha gì đó?)
+ Câu tô đen không biết "Đoàn Phạm" có đọc bài trong link phía trên, trong đó có 1 kinh nghiệm quý báu của thầy Nam Thành vể việc dùng sóng biển để trả lời các bài dạng này, nên mới nói thế phải không ah? theo mình việc vận dụng các hiện tượng mà mình quan sát được để vận dụng cho việc giải 1 bài toán là hoàn toàn hợp lý, miễn là bài toán mà mình giải quyết đúng thì thôi phải không ah?