Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: masschina trong 10:58:49 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12129Tiêu đề: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: masschina trong 10:58:49 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
Trong mạch điện như hình vẽ, các tụ có điện dung giống nhau C1 = C2 = C. Trước khi khóa K đóng, tụ thứ nhất được tích điện hiệu điện thế U1, tụ thứ 2 chưa tích điện. Hãy xác định dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm có độ tự cảm L sau khi đóng khóa K. Bỏ qua điện trở của cuộn dây.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 02:28:39 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
+ điện tích ban đầu của tụ C1 là: q1=C1.U1= C.U1
khi khóa K đóng ta có bộ tụ gồm hai tụ C1//C2
điện dung của bộ tụ là: Cb=C1+C2=2C

+ tại thời điểm đóng khóa k (điện tích của bộ tụ cực đại, hiệu điện thế bộ tụ cực đại)
Qb (max)=q1=C.U1
Ub (max)=Qb (max)/Cb= 0,5.U1

+ tần số góc dao động: ω=1/căn(L.Cb)=1/căn(2.L.C)
suy ra cường độ dòng điện cực đại: Imax=ω. Qb (max)=U1.căn(C/2L)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: masschina trong 12:56:57 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
cảm ơn thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: kydhhd trong 02:43:12 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
+ điện tích ban đầu của tụ C1 là: q1=C1.U1= C.U1
khi khóa K đóng ta có bộ tụ gồm hai tụ C1//C2
điện dung của bộ tụ là: Cb=C1+C2=2C

+ tại thời điểm đóng khóa k (điện tích của bộ tụ cực đại, hiệu điện thế bộ tụ cực đại)
Qb (max)=q1=C.U1
Ub (max)=Qb (max)/Cb= 0,5.U1

+ tần số góc dao động: ω=1/căn(L.Cb)=1/căn(2.L.C)
suy ra cường độ dòng điện cực đại: Imax=ω. Qb (max)=U1.căn(C/2L)
câu này thầy lấy Cb=C1+C2 em nghi la không đúng, vì công thức này chỉ đúng khi các tụ ban đầu chưa tích điên
em giải thế này:
gọi U' là hiệu điện thế cực đại trên 2 bản tụ
áp dụng bảo toàn điện tích
[tex]Q=Q1+Q2\Rightarrow CU=CU'+CU'\Rightarrow U'=0,5U[/tex]
bảo toan năng lượng:[tex]1/2C\frac{U^{2}}{4}+\frac{1}{2}C\frac{U^{2}}{4}=\frac{1}{2}LI^{2}\Rightarrow I=U\sqrt{\frac{C}{2L}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 05:33:52 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn "DaiVoDanh" đã ghóp ý cho thày tuy nhiên theo Thầy thì điện dung của tụ điện chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ mà không phụ thuộc vào điện tích hay hiệu điện thế của tụ do đó nếu ta ghép hai hoặc nhiều tụ theo một cách xác định thì điện dung của bộ tụ là xác định.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: kydhhd trong 10:43:17 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn "DaiVoDanh" đã ghóp ý cho thày tuy nhiên theo Thầy thì điện dung của tụ điện chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ mà không phụ thuộc vào điện tích hay hiệu điện thế của tụ do đó nếu ta ghép hai hoặc nhiều tụ theo một cách xác định thì điện dung của bộ tụ là xác định.
Em nhớ năm trước em học công thưc bộ tụ sgk đưa ra chỉ dúng khi ban đầu các tụ chuea tích diện. Còn khi đã tích điện rồi thi CT đó ko vận dụng được, ở đây điện dung của từng tụ thì không đổi nhưng của bộ tụ thì thầy đổi chứ thầy


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài mạch LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:53:32 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Trong mạch điện như hình vẽ, các tụ có điện dung giống nhau C1 = C2 = C. Trước khi khóa K đóng, tụ thứ nhất được tích điện hiệu điện thế U1, tụ thứ 2 chưa tích điện. Hãy xác định dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm có độ tự cảm L sau khi đóng khóa K. Bỏ qua điện trở của cuộn dây.
Theo mình thế này, trước khi đóng năng lượng mạch điện 1/2CU1^2 sau khi đóng khóa k năng lượng này chuyển hóa thành NL điện từ trong mạch dao động và nó cũng chính là năng lượng từ cực đại.
ĐLBTNL  [tex]1/2C.U^2=1/2Cb.Umax'^2=1/2LI_0^2[/tex]
==> [tex]I_0=U\sqrt{\frac{C}{L}}[/tex]