Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 10:14:33 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12121Tiêu đề: 1 câu về DĐĐH cần giúp đở
Gửi bởi: kientri88 trong 10:14:33 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Xin giải thích dùm em:  trong 1 chu kỳ dao động T, thời gian để :
   - tốc độ của vật không nhỏ hơn Vmax/2 là bao nhiêu ?
   - gia tốc của vật không nhỏ hơn amax/2 là bao nhiêu ?
   - thế năng của vật không nhỏ hơn Wt max/2 là bao nhiêu ?
   - động năng của vật không nhỏ hơn Wđmax/2 là bao nhiêu ?

Em cám ơn nhiều ạ.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về DĐĐH cần giúp đở
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:30:03 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Xin giải thích dùm em:  trong 1 chu kỳ dao động T, thời gian để :
   - tốc độ của vật không nhỏ hơn Vmax/2 là bao nhiêu ?
   - gia tốc của vật không nhỏ hơn amax/2 là bao nhiêu ?
   - thế năng của vật không nhỏ hơn Wt max/2 là bao nhiêu ?
   - động năng của vật không nhỏ hơn Wđmax/2 là bao nhiêu ?

Em cám ơn nhiều ạ.
em dùng vecto quay mà làm
(1) có giá trị [tex]t=4.t(vmax/2 ==> vmax)=4.T/6=2T/3[/tex]
(2) có giá trị [tex]t=2.t(amax/2 ==> amax)=2.T/6=T/3[/tex]
(3)[tex]Wt>Wtmax/2 ==> |x| >=A/\sqrt{2}[/tex]
==> [tex]t=4.t(A/\sqrt{2}==>A)=4.T/8=T/2[/tex]
(4)[tex]Wd>Wdmax/2 ==> |v| >=vmax/\sqrt{2}[/tex]
==> [tex]t=4.t(vmax/\sqrt{2}==>vmax)=4.T/8=T/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về DĐĐH cần giúp đở
Gửi bởi: kientri88 trong 11:02:54 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Thầy ơi , phần (2) em không hiểu, Thầy có thể giải thích kỹ dùm em không ạ, em rất cám ơn Thầy.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về DĐĐH cần giúp đở
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 11:16:35 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
+ Theo Phạm Đoàn thì thầy Thạch giải ý 2 có vấn đề. hệ số 2 ở đây phải thay bằng 4.
+ Theo cách giải của Thầy Thạch thì ở đây ta phải hiểu là độ lớn của vận tốc hoặc độ lớn của gia tốc thỏa mãn điều kiện...Tuy nhiên theo Đoàn Phạm thì với cách hỏi này thì ta tính v; a với giá trị đại số tức là thời gian thỏa mãn đều là: 2.T/6. (với v; a)


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về DĐĐH cần giúp đở
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:38 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
+ Theo Phạm Đoàn thì thầy Thạch giải ý 2 có vấn đề. hệ số 2 ở đây phải thay bằng 4.
+ Theo cách giải của Thầy Thạch thì ở đây ta phải hiểu là độ lớn của vận tốc hoặc độ lớn của gia tốc thỏa mãn điều kiện...Tuy nhiên theo Đoàn Phạm thì với cách hỏi này thì ta tính v; a với giá trị đại số tức là thời gian thỏa mãn đều là: 2.T/6. (với v; a)
Tôi dựa trên câu hỏi mà giải chứ có dựa trên cách gì đâu?
(1) nói Tốc độ tức nói đến độ lớn.
(2) nói gia tốc chung chung, tức nói đến giá trị. Nếu Y/C đề bài nói độ lớn giá tốc thì mới là 4 chứ
(3) thế năng thì đâu có âm hả? do vậy nếu quy về vận tốc tính phải lấy độ lớn mà tính
(4) tương tự 3