Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:13:27 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12117Tiêu đề: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:13:27 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Mong thầy cô và các bạn xem hộ em bài này.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng với 2 nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 4cm. trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' với trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là?


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:17:23 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Mong thầy cô và các bạn xem hộ em bài này.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng với 2 nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 4cm. trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx' với trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là?

bạn xem lick này http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7156.0


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 09:09:21 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
+ Gọi M là điểm trên xx'. khoảng cách MC=x.
MB=d2; MA=d1 (giả sử d2>d1).
vì M là điểm dao động với biên độ cực tiểu gần C nhất (C thuộc vân cực đại với k=0)
   ==> d2-d1=λ/2=2cm  
+ Từ M hạ đường vuông góc vơi AB ta có:
        d1^2=8^2+( 8 - x )^2 và d2^2=8^2+(8+x)^2
==> d2^2-d1^2=32x  ==>(d1+d2).(d2-d1)=32x  ==> AB.λ/2=32x  ==>16.2=32x =>x=1cm.
vậy điểm dao động với biên độ cực tiểu gần C nhất cách C 1cm.


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:00:18 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
==>(d1+d2).(d2-d1)=32x  ==> AB.λ/2=32x  ==>16.2=32x =>x=1cm.
vậy điểm dao động với biên độ cực tiểu gần C nhất cách C 1cm.
em không hiểu đoạn này, mà bài tập này em cũng có, đáp án của nó không phải là 1 cm .
 thầy giải thick giùm em với


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 12:19:51 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn "HỌc Sinh Cá Biệt" nha. đúng là phép biến đổi của Thầy chỗ đó sai thât.
+ có (d1+d2).(d2-d1)=32x và d2-d1=2 => d1+d2=16x
suy ra d2=8x+1
thay d2 ngược lại phương trình: d2^2=8^2+(8+x)2 ta có x=2,05cm và x=61,9cm (loại)
vậy điểm dao động với biên cực tiểu cách C gần nhât 2cm.
PS: em xem có ĐA không?


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:26:41 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
có ĐÁ là :               A.1,42     B.1,50            C.2,15             D.2,25
tình hình này lại không có đáp án rùi thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:32:29 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn "HỌc Sinh Cá Biệt" nha. đúng là phép biến đổi của Thầy chỗ đó sai thât.
+ có (d1+d2).(d2-d1)=32x và d2-d1=2 => d1+d2=16x
suy ra d2=8x+1
thay d2 ngược lại phương trình: d2^2=8^2+(8+x)2 ta có x=2,05cm và x=61,9cm (loại)
vậy điểm dao động với biên cực tiểu cách C gần nhât 2cm.
PS: em xem có ĐA không?

Thay [tex]d_{2}[/tex] vào lại phương trình cũ:

[tex]\left(8x+1 \right)^{2}= 8^{2} + \left(8+x \right)^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 63x^{2}=127\Rightarrow x= \sqrt{\frac{127}{63}}\approx 1,4198\, (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:38:06 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
 m:-s bài này lí thì dễ mà toán thì khó quá


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 12:44:48 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
Cảm ơn thày Quang nhiều! em kiểm tra lại thấy đáp án đúng là 1,4198cm. tuy nhiên trong phương trình của thày Quang, ta phải chuyển (8-x)^2 thành (8+x)^2.
Xin lỗi các thày và các trò đã xem bài. lần sau Đoàn Phạm sẽ cố gắng tính toán cẩn thận hơn.


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:50:15 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
thào nào em ngồi bấm lại bài thầy Quang mãi mà không ra đáp án
MÀ thầy quen viết [tex](8 - x)^2[/tex] liền lại với nhau rồi hay sao mà hay bị thành hình đầu lâu quá!  ^-^
Thầy nên dùng chức năng "chèn công thức Toán học" sẽ không bị thế nữa !!
 


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Tập Về Giao Thoa Sóng
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 12:54:54 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2012
tại lúc trước thày quen viết như vây. sau này có thấy hướng dẫn nhưng vì lười quá nên cũng chẳng đọc để làm nữa. sau lân này thầy sẽ làm theo gợi ý của em. thôi ngủ sơm đi em mai con đi học.