Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:55:39 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12106Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:55:39 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,8cm. Gọi C là điểm  trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 8cm. Số điểm dao động vuông pha với nguồn ở trên đoạn CO là?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:12:53 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,8cm. Gọi C là điểm  trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 8cm. Số điểm dao động vuông pha với nguồn ở trên đoạn CO là?

Hai nguồn giống nhau mà đề không nói gì về pha của chúng, xem như pha ban đầu của nguồn bằng 0.

Pha ban đầu của M bất kì thuộc CO là:

[tex]\varphi _M=-\frac{\pi }{\lambda }(d+d)=-\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]

M dao động vuông pha với nguồn thì: [tex]\Delta \varphi =(2k+1)\frac{\pi }{2}\Leftrightarrow \frac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\frac{\pi }{2}[/tex]

=> [tex]d=(2k+1)\frac{\lambda }{4}[/tex]

Dễ thấy [tex]6cm\leq d\leq 10cm[/tex] => chọn được các giá trị của k => số điểm...

Bước sóng bài này hình như không hợp lý.