Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 05:13:49 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12091Tiêu đề: sóng cơ giao thoa
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 05:13:49 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
xin thầy cô hướng dẫn dùm em bài này
u1=acos([tex]\omega[/tex]*t)
u2=acos([tex]\omega[/tex]*t-pi/2)
AB=3,5 bước sóng
tìm số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên AB ?
cũng vẫn đề trên nhưng chỉ hỏi số điểm dao động cùng pha với nguồn A trên AB thôi thì phải làm sao (nếu được xin thầy cô chỉ rõ phương phap tổng quát có thể áp dụng cho nhiều trường hợp . )
xin cảm ơn rất nhiều .