Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 12:09:10 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12089Tiêu đề: Giúp em bài tập động học chất điểm
Gửi bởi: phantom_hung trong 12:09:10 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
1/một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu v0 theo một góc nghiêng [tex]\phi[/tex] so với bề măt của môt mặt phẳng nghiêng.Măt phẳng nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc [tex]\theta[/tex].
a/hãy xác định khoảng cách dọc theo mp nghiêng từ điểm ném cho tới khi quả bóng chạm mp nghiêng theo v0,g,[tex]\phi ,\theta[/tex]
b/với góc [tex]\phi[/tex] nào khi ném thì khoảng cách trên đạt giá trị cực đại.
2/Một cầu thủ bóng rổ bị phạm lỗi khi cố gắng ném bóng vào rổ của đội bạn và được hưởng 2 quả né phạt.Theo phương nằm ngang từ tâm của rổ đến ném phạt là 4,21m và độ của rổ la 3,05m tính từ măt sân.Trong lần ném phạt thứ 1 cầu thủ nám quả bóng theo một góc [tex]35^{0}[/tex] so với phương nằm ngang với vận tốc ban đầu v0=4.88 [tex]m/s^{2}[/tex].Khi bắt đầu rời khỏi tay cầu thủ thì quả bóng ở độ cao 1,83 so với mặt sân.Lần ném này quả bóng không lọt vào rổ.giả sử bỏ qua sức cản không khí.
a/Độ xa quả bóng đạt được theo phương ngang khi rơi xuống đất.
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài tập động học chất điểm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:11:11 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
1/một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu v0 theo một góc nghiêng [tex]\phi[/tex] so với bề măt của môt mặt phẳng nghiêng.Măt phẳng nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc [tex]\theta[/tex].
a/hãy xác định khoảng cách dọc theo mp nghiêng từ điểm ném cho tới khi quả bóng chạm mp nghiêng theo v0,g,[tex]\phi ,\theta[/tex]
b/với góc [tex]\phi[/tex] nào khi ném thì khoảng cách trên đạt giá trị cực đại.
2/Một cầu thủ bóng rổ bị phạm lỗi khi cố gắng ném bóng vào rổ của đội bạn và được hưởng 2 quả né phạt.Theo phương nằm ngang từ tâm của rổ đến ném phạt là 4,21m và độ của rổ la 3,05m tính từ măt sân.Trong lần ném phạt thứ 1 cầu thủ nám quả bóng theo một góc [tex]35^{0}[/tex] so với phương nằm ngang với vận tốc ban đầu v0=4.88 [tex]m/s^{2}[/tex].Khi bắt đầu rời khỏi tay cầu thủ thì quả bóng ở độ cao 1,83 so với mặt sân.Lần ném này quả bóng không lọt vào rổ.giả sử bỏ qua sức cản không khí.
a/Độ xa quả bóng đạt được theo phương ngang khi rơi xuống đất.
bài 1: Không có hình thì khó hình dung quá?
bài 2: Khảo sát bài toán vật ném xiên
Gốc tọa độ vị trí ném, gốc TG lúc ném, chiều oy hướng lên
[tex]y=1/2vo.sin(\alpha).t-5.t^2[/tex]
[tex]x= vocos(\alpha).t[/tex]
Khi chạm đất y=-1,83 ==> t ==> x
(Chắc còn câu b có liên quan đến việc ném vào rổ???)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài tập động học chất điểm
Gửi bởi: phantom_hung trong 05:24:08 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
1/một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu v0 theo một góc nghiêng [tex]\phi[/tex] so với bề măt của môt mặt phẳng nghiêng.Măt phẳng nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc [tex]\theta[/tex].
a/hãy xác định khoảng cách dọc theo mp nghiêng từ điểm ném cho tới khi quả bóng chạm mp nghiêng theo v0,g,[tex]\phi ,\theta[/tex]
b/với góc [tex]\phi[/tex] nào khi ném thì khoảng cách trên đạt giá trị cực đại.
Em vẽ hình đây thầy!!!


Tiêu đề: Bài tập chuyển động cơ học
Gửi bởi: minh_thu_1912 trong 05:42:15 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
3 xe xuất phát cùng một lúc từ 3 điểm A,B,C . B nằm giữa A và C . cùng chuyển động theo chiều từ A đến C trong đó AB = 10km BC=5km vận tốc của 3 xe lần lượt là v1=50km/h v2=30km/h
v3=20km/h hỏi sau bao lâu thì xe thứ 2 ở chính giữa xe thứ 1 và xe thứ 3 khi đó xe thứ 2 đi được quãng đường là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập chuyển động cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:16:59 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
3 xe xuất phát cùng một lúc từ 3 điểm A,B,C . B nằm giữa A và C . cùng chuyển động theo chiều từ A đến C trong đó AB = 10km BC=5km vận tốc của 3 xe lần lượt là v1=50km/h v2=30km/h
v3=20km/h hỏi sau bao lâu thì xe thứ 2 ở chính giữa xe thứ 1 và xe thứ 3 khi đó xe thứ 2 đi được quãng đường là bao nhiêu
Chọn A làm gốc tọa độ ; chiều dương hướng từ A đến C ; gốc thời gian lúc ba xe xuất phát. Phương trình tọa độ của ba xe lần lượt là :

[tex]x_{1} = 50t[/tex] ; [tex]x_{2} = 10 + 30t[/tex] ; [tex]x_{3} = 15 + 20t[/tex]

Vào thời điểm cần tìm ta có : [tex]2x_{2} = x_{1} + x_{3} \Rightarrow t[/tex]

Chúc em giải thành công !Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài tập động học chất điểm
Gửi bởi: lee_phong trong 07:38:27 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
giải bài 1 mình tham khảo với, mình cũng đang thắc mắc bài này nè.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài tập động học chất điểm
Gửi bởi: lee_phong trong 07:45:04 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
1/một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu v0 theo một góc nghiêng [tex]\phi[/tex] so với bề măt của môt mặt phẳng nghiêng.Măt phẳng nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc [tex]\theta[/tex].
a/hãy xác định khoảng cách dọc theo mp nghiêng từ điểm ném cho tới khi quả bóng chạm mp nghiêng theo v0,g,[tex]\phi ,\theta[/tex]
b/với góc [tex]\phi[/tex] nào khi ném thì khoảng cách trên đạt giá trị cực đại.
2/Một cầu thủ bóng rổ bị phạm lỗi khi cố gắng ném bóng vào rổ của đội bạn và được hưởng 2 quả né phạt.Theo phương nằm ngang từ tâm của rổ đến ném phạt là 4,21m và độ của rổ la 3,05m tính từ măt sân.Trong lần ném phạt thứ 1 cầu thủ nám quả bóng theo một góc [tex]35^{0}[/tex] so với phương nằm ngang với vận tốc ban đầu v0=4.88 [tex]m/s^{2}[/tex].Khi bắt đầu rời khỏi tay cầu thủ thì quả bóng ở độ cao 1,83 so với mặt sân.Lần ném này quả bóng không lọt vào rổ.giả sử bỏ qua sức cản không khí.
a/Độ xa quả bóng đạt được theo phương ngang khi rơi xuống đất.
bài 1: Không có hình thì khó hình dung quá?
bài 2: Khảo sát bài toán vật ném xiên
Gốc tọa độ vị trí ném, gốc TG lúc ném, chiều oy hướng lên
[tex]y=1/2vo.sin(\alpha).t-5.t^2[/tex]
[tex]x= vocos(\alpha).t[/tex]
Khi chạm đất y=-1,83 ==> t ==> x
(Chắc còn câu b có liên quan đến việc ném vào rổ???)
đúng ùi bạn có thể giải lun được hum zậy?