Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 10:34:43 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12088Tiêu đề: bài hóa hữu cơ khó cần giúp
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 10:34:43 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
bài hóa hữu cơ khó cần Sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối B và khí C làm xanh quì tím ẩm. Nung B với vôi tôi xút thu được một hiđrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ nhất. Phần trăm theo khối lượng cacbon trong chất C là
A. 38,71%   B. 53,33%   C. 33,33%   D. 26,67


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa hữu cơ khó cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:17:28 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
bài hóa hữu cơ khó cần Sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9NO2. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối B và khí C làm xanh quì tím ẩm. Nung B với vôi tôi xút thu được một hiđrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ nhất. Phần trăm theo khối lượng cacbon trong chất C là
A. 38,71%   B. 53,33%   C. 33,33%   D. 26,67

 A tác dụng với NaOH thu được muối và khí C làm quỳ tím ẩm hóa xanh ===> C chỉ có thể là amin hoặc amoniac (NH3)

MÀ THeo giả thuyết nung B với xút thì thu được HC có KLPT min ==> chỉ có thể là CH4  :D

Vậy khí đó là amin (CH3NH2) ==>%C trong C =A

Đây là cách biện luận nhanh làm TN, còn mún rõ ra thì xem thêm bài giảng của thầy Vũ khắc ngọc trên Youtube để tính độ bất bão hòa K nhe em  ^-^