Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duchiepql1 trong 09:07:48 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12080Tiêu đề: Bài tập dđ khó mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: duchiepql1 trong 09:07:48 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
1,Một con lắc lò co nằm ngang có dộ cứng K=20N/m,khối lượng vật m=40g.Hệ số ma sát giữa mặt bàn và vật là 0,1,lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex],đua vật tới vị ttris mà lò xo nén 10cm rồi thả nhẹ.(Chọn gốc O là vi trí vật khi lò xo chưa bị biến dạng,chiều dương theo chiều chuyển động ban đầu).Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả đến lúc véc tơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 là bao nhiêu?
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dđ khó mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:53:39 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
Gia tốc của vật đổi chiều lần 2 tại vị trí [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex]
Khi đó nó đã đi được quãng đường: s = A + x0 = [tex]A+\frac{\mu mg}{k}[/tex] =10,2 cm.
Trao đổi cùng thầy "anhxtanhmc2": Trong quá trình dao động, nửa chu kì đầu tiên nó nhận vị trí có tọa độ -x0 làm VTCB (tạm), nửa chu kì tiếp theo nó nhận x0 làm VTCB (tạm). Do đó gia tốc đổi chiều lần 2 tại x0, nhưng là lúc nó có chiều hướng về phía O. Và dó đó quãng đường phải là s = A + (A-2x0) + (A - 2x0 - x0) = 29 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dđ khó mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:31:34 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
Hình vẽ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dđ khó mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 01:10:19 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
Cám ơn "minhhiepk10". Mình bị nhầm.