Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: daingu trong 08:57:56 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12079Tiêu đề: Thắc mắc về dao động tắt dần
Gửi bởi: daingu trong 08:57:56 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng 0,5 kg được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí lò xo không biến dạng đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,006. Lấy g = 10 m/s^2. Chọn trục ox có phương trùng với trục của lò xo, gốc O tại vị trí lò xo không biến dạng, chiều hướng từ O về phía lò xo bị dãn. Xác định biên độ ban đầu của dao động.
A. 4,97 cm                   B. 5 cm                           C. 4,94 cm                      D. 4,88 cm
Các bạn và các thầy cô giải giúp em, em không hiểu biên độ ở đây được so với VTCB (mới - cách O đoạn x0 = muy.m.g) hay là so với gốc O.
Bài này em hỏi mấy thầy cô, người thì giải ra 4,94 cm, người thì ra 4,97 cm, người thì bảo là 5 cm. em chẳng biết nghe ai. Mong các thầy cô giúp em. Em cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động tắt dần
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:44:14 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng 0,5 kg được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí lò xo không biến dạng đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,006. Lấy g = 10 m/s^2. Chọn trục ox có phương trùng với trục của lò xo, gốc O tại vị trí lò xo không biến dạng, chiều hướng từ O về phía lò xo bị dãn. Xác định biên độ ban đầu của dao động.
A. 4,97 cm                   B. 5 cm                           C. 4,94 cm                      D. 4,88 cm
Các bạn và các thầy cô giải giúp em, em không hiểu biên độ ở đây được so với VTCB (mới - cách O đoạn x0 = muy.m.g) hay là so với gốc O.
Bài này em hỏi mấy thầy cô, người thì giải ra 4,94 cm, người thì ra 4,97 cm, người thì bảo là 5 cm. em chẳng biết nghe ai. Mong các thầy cô giúp em. Em cảm ơn nhiều.

Đề hỏi không rõ ràng lắm. nhưng theo mình nghĩ là biên độ đầu tiên sau khi bắt đầu dao động.

Từ vị trí dãn(hay nén 5cm) buông nhẹ thì trước khi đến vị trí chiều dài tự nhiên O, vật sẽ qua vị trí O' mà tại đó lực ma sát cân bẳng với lực đàn hồi(kéo về), vị trí này tạm gọi là vị trí cân bằng mới cách O một khoảng

[tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=0,03cm[/tex]

Nên biên độ đầu tiên là 4,97cm.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động tắt dần
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:40:14 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
Tôi cũng đồng ý với quan điểm của thầy "datheon". Thật ra vấn đề này có nhiều người quan niệm biên độ là so với gốc tọa độ O (trong trường hợp bài này), tôi nghĩ biên độ phải so với VTCB (ở đây có 2 VTCB - tạm). Còn so với O thì nó chỉ là tọa độ.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:56:07 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng 0,5 kg được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí lò xo không biến dạng đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,006. Lấy g = 10 m/s^2. Chọn trục ox có phương trùng với trục của lò xo, gốc O tại vị trí lò xo không biến dạng, chiều hướng từ O về phía lò xo bị dãn. Xác định biên độ ban đầu của dao động.
A. 4,97 cm                   B. 5 cm                           C. 4,94 cm                      D. 4,88 cm
Các bạn và các thầy cô giải giúp em, em không hiểu biên độ ở đây được so với VTCB (mới - cách O đoạn x0 = muy.m.g) hay là so với gốc O.
Bài này em hỏi mấy thầy cô, người thì giải ra 4,94 cm, người thì ra 4,97 cm, người thì bảo là 5 cm. em chẳng biết nghe ai. Mong các thầy cô giúp em. Em cảm ơn nhiều.
+ Nếu coi đây là 1 dao động tắt dần, nếu vẽ đồ thị hình sin ==> biên độ lớn nhất là 5cm
+ Nếu xét từng 1/2 chu kỳ thì coi như là DĐĐH quanh vị trí cân bằng tạm ==> biên độ 4,97 là lớn nhất.
Theo tôi bài toán trên hiểu theo cách 1 là hợp lý, đúng với tính chất dao động tắt dần là biên độ giảm dần theo thời gian