Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 03:22:39 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12071Tiêu đề: Thắc mắc về giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 03:22:39 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Em có 1 vài thắc mắc nho nhỏ mong thầy cô và các bạn giải thích giùm.
Trong giao thoa sóng nước của 2 nguồn đồng pha (hoặc ngược pha). Một điểm có biên độ cực đại ( hoặc cực tiểu)  thì có hiệu đường đi như thế nào? sóng chuyền trong không gian và sóng giao thoa em thấy cũng có gợn lồi, chúng khác nhau như thế nào?

BT: Trên mặt nước hai nguồn sóng A,B đều có phương trình [tex]U = 5cos\omega t(cm)[/tex]. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng là 2 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trong vùng dao thoa cách A và B lần lượt là AM = 3,75 cm; BM = 3,25 cm. Chọn câu đúng:
A.Có những thời điểm mà M và B cùng đi qua vị trí cân bằng của chúng.
B.Điểm M dao động cùng pha với nguồn.
C.Khi tốc độ dao động cảu M cực tiểu thì tốc độ dao động của A cực đại.
D.Điểm M dao động ngược pha với các nguồn.
giả sử 1 trong các đáp án kia đúng thì điều kiện của chúng là gì, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:35:18 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2012
Em có 1 vài thắc mắc nho nhỏ mong thầy cô và các bạn giải thích giùm.
Trong giao thoa sóng nước của 2 nguồn đồng pha (hoặc ngược pha). Một điểm có biên độ cực đại ( hoặc cực tiểu)  thì có hiệu đường đi như thế nào? sóng chuyền trong không gian và sóng giao thoa em thấy cũng có gợn lồi, chúng khác nhau như thế nào?
BT: Trên mặt nước hai nguồn sóng A,B đều có phương trình [tex]U = 5cos\omega t(cm)[/tex]. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng là 2 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trong vùng dao thoa cách A và B lần lượt là AM = 3,75 cm; BM = 3,25 cm. Chọn câu đúng:
A.Có những thời điểm mà M và B cùng đi qua vị trí cân bằng của chúng.
B.Điểm M dao động cùng pha với nguồn.
C.Khi tốc độ dao động cảu M cực tiểu thì tốc độ dao động của A cực đại.
D.Điểm M dao động ngược pha với các nguồn.
giả sử 1 trong các đáp án kia đúng thì điều kiện của chúng là gì, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
2 nguồn Đồng pha
CĐ :  [tex]d1-d2=k.\lambda[/tex]
CT: [tex]d1-d2=(k+1/2).\lambda[/tex]
2 nguồn ngược pha thì ngược lại.
Trong giao thoa gợn lồi tương đương cực đại, còn sóng đơn thì gợn chính là đỉnh sóng.
PT sóng tại M: [tex]uM=2Acos(\pi.\frac{d2-d1}{\lambda}).cos(\omega.t-\pi.(d1+d2)/\lambda)[/tex]
[tex]uM=A\sqrt{2}.cos(\omega.t-\pi/2)[/tex]
M và A vuông pha ==> C