Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 02:52:32 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12070Tiêu đề: Một câu dao động điều hòa
Gửi bởi: phatthientai trong 02:52:32 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Một câu dao động điều hòa giống đề thi cao đẳng 2009 bị sai.

Các bạn xem giúp mình với
Con lắc lò xo có k=100N/m. dao động điều hòa theo phương ngang, cứ sau 0,2s thì vật nặng lại cách vị trí cân bắng 1 khoảng như cũ. Biết số dao động toàn phần hệ thực hiện được trong 1s nhỏ hơn 2,5. Khối lượng vật nặng của con lắc là
a.1.6kg
b.0,1
c.0,4
d.2


Tiêu đề: Trả lời: Một câu dao động điều hòa giống đề thi cao đẳng 2009 bị sai.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:58:26 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Các bạn xem giúp mình với
Con lắc lò xo có k=100N/m. dao động điều hòa theo phương ngang, cứ sau 0,2s thì vật nặng lại cách vị trí cân bắng 1 khoảng như cũ. Biết số dao động toàn phần hệ thực hiện được trong 1s nhỏ hơn 2,5. Khối lượng vật nặng của con lắc là
a.1.6kg
b.0,1
c.0,4
d.2

Có 2 TH thỏa ĐK cách 1 khoảng như cũ trong cùng 1 khoảng TG đó là T/2 và T/4
NHƯNG đề bài có nói 1s số dao động < 2,5 ==> chỉ lấy giá trị T/4=0,2 thôi


Tiêu đề: Trả lời: Một câu dao động điều hòa giống đề thi cao đẳng 2009 bị sai.
Gửi bởi: phatthientai trong 07:57:53 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Thầy trình bày chi tiết giúp e


Tiêu đề: Trả lời: Một câu dao động điều hòa giống đề thi cao đẳng 2009 bị sai.
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 09:22:24 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Thầy trình bày chi tiết giúp e

Vẽ đường tròn lượng giác ra là thấy ngay mà


Tiêu đề: Trả lời: Một câu dao động điều hòa giống đề thi cao đẳng 2009 bị sai.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:29:16 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
Thầy trình bày chi tiết giúp e

Giả thiết nói chứ sau 1 khoảng TG là 0,2s thì vật lại cách VTCB 1 khoảng như cũ.
+ Th 1: nếu vật xuất phát từ VT cách VTCB [tex]A/\sqrt{2}[/tex] thì sau T/4 nó lại cách VTCB đúng bằng [tex]A/\sqrt{2}[/tex]
[tex]==> T/4=0,2 ==> T=0,8 ==> f=1,25 < 2,5 (nhận)[/tex]
==> [tex]m=\frac{k}{4\pi^2.f}=2kg[/tex]
+ Th2 : nếu vật xuất phát từ VT xo sau T/2 nó đến -xo theo chiều ngược tại xo ==> T/2=0,2
==> T=0,4 ==> f=2,5 (loại)