Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 02:28:04 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12069Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: phatthientai trong 02:28:04 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Nhờ các bạn giúp mình
1. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ 2 s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 1,0025 N . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy g=10(m/s^2) , . Cơ năng dao động của vật là:
2. Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, một đầu gắn cố định một đầu gắn vật khối lượng m. Kích thích để
vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 6 m/s và gia tốc cực đại bằng 60pi (m/s2). Thời điểm ban đầu t = 0
vật có vận tốc v = +3 m/s và thế năng đang tăng. Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 30pi (m/s2)?
A. 0,15s  B. 0,10s  C. 0,05s  D. 0,20s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:08:42 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Nhờ các bạn giúp mình
1. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ 2 s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 1,0025 N . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy g=10(m/s^2) , . Cơ năng dao động của vật là:
T=2s ==> L = 1m
ở vtcb [tex]T-P=m.vmax^2/L ==> m.vmax^2=(T-P).L [/tex]
[tex]==> W=Wdmax=1/2mvmax^2=(T-P)L/2=1,25.10^{-3}(J)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:25:52 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
2. Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, một đầu gắn cố định một đầu gắn vật khối lượng m. Kích thích để
vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 6 m/s và gia tốc cực đại bằng 60pi (m/s2). Thời điểm ban đầu t = 0
vật có vận tốc v = +3 m/s và thế năng đang tăng. Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 30pi (m/s2)?
A. 0,15s  B. 0,10s  C. 0,05s  D. 0,20s
em xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12028.msg52782#msg52782 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12028.msg52782#msg52782)
Bài trên có thể dùng vecto quay làm nhanh hơn
Nhìn vào đồ thị t=0 ta có vecto a hợp trục ngang 1 góc 150 và vecto v hợp trục ngang 1 góc 60
thời điểm t2 vecto a hợp trục ngang 1 góc 60, có 2 vị trí (trên và dưới trục ngang)
==> [tex]t2=\frac{\Delta \varphi}{\omega}= \frac{5\pi}{60\pi}=1/12(s)[/tex]
hay [tex]t2=\frac{\Delta \varphi}{\omega}=\frac{3\pi}{20\pi}=0,15(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: phatthientai trong 08:23:46 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Nhờ các bạn giúp mình
1. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ 2 s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 1,0025 N . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy g=10(m/s^2) , . Cơ năng dao động của vật là:
T=2s ==> L = 1m
ở vtcb [tex]T-P=m.vmax^2/L ==> m.vmax^2=(T-P).L [/tex]
[tex]==> W=Wdmax=1/2mvmax^2=(T-P)L/2=1,25.10^{-3}(J)[/tex]
Sao lại có công thức đó vậy thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:29:36 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Nhờ các bạn giúp mình
1. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ 2 s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 1,0025 N . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy g=10(m/s^2) , . Cơ năng dao động của vật là:
T=2s ==> L = 1m
ở vtcb [tex]T-P=m.vmax^2/L ==> m.vmax^2=(T-P).L [/tex]
[tex]==> W=Wdmax=1/2mvmax^2=(T-P)L/2=1,25.10^{-3}(J)[/tex]
Sao lại có công thức đó vậy thầy?
Phương trình II niuton tác dụng lện vật : vecto P + vecto T = m. vecto a
chiếu lên phương hướng tâm
[tex]T-P.cos(\alpha)=m.aht=m.v^2/L[/tex]
Khi ở VTCB
[tex]T-Pcos(0)=m.vmax^2/L[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: taymile trong 04:41:47 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
Phương trình II niuton tác dụng lện vật : vecto P + vecto T = m. vecto a
chiếu lên phương hướng tâm
T-P.cos(\alpha)=m.aht=m.v^2/L
Khi ở VTCB
T-Pcos(0)=m.vmax^2/L
  dạ thưa thây theo như công thức trên thì tại vtcb T sẽ không bằng P sao thầy(ở đây AD cho anpha= 0)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:34:11 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2012
Phương trình II niuton tác dụng lện vật : vecto P + vecto T = m. vecto a
chiếu lên phương hướng tâm
T-P.cos(\alpha)=m.aht=m.v^2/L
Khi ở VTCB
T-Pcos(0)=m.vmax^2/L
  dạ thưa thây theo như công thức trên thì tại vtcb T sẽ không bằng P sao thầy(ở đây AD cho anpha= 0)
+ trong quá trình chuyển động của con lắc đơn ở vị trí CB T không bằng P.
+ Chỉ khi nào con lắc đang đứng yên ở VTCB thì T mới bằng P
+ em có thể dùng Công thức  để kiểm chứng nhé em :
[tex]T=mg.(3cos(\alpha)-2cos(\alpha_0))=P.(3cos(\alpha)-2cos(\alpha_0))[/tex]