Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Minh24 trong 04:27:38 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12054Tiêu đề: Bài tập Sóng cơ
Gửi bởi: Minh24 trong 04:27:38 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
1/ Cho nguồn O dao động điều hòa theo trục Ox. M cách O [tex]\lambda[/tex]
.Chọn t=0 la lúc O bắt đầu dao động đi lên. Góc tọa độ tại O. Thời điểm M lên đến đỉnh cao nhất là bao nhiêu?

2/Một con lắc đơn có chu kì dao động 1,5s, chiều dài l=1m. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo là 0,05rad. Độ lớn vận tốc khi vật có góc lệch là 0,04rad bằng?

3/Hai nguồn sóng kết hợp giống nahu A và B cách nhau 19cm trên mặt nước. Nếu chỉ xét riêng một nguồn thì nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 3cm. Khi hai sóng giao thoa nhau thì trên đoạn AB có số điểm không dao động là?

Thầy cô giúp em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng cơ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 07:06:48 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
1/ Cho nguồn O dao động điều hòa theo trục Ox. M cách O [tex]\lambda[/tex]
.Chọn t=0 la lúc O bắt đầu dao động đi lên. Góc tọa độ tại O. Thời điểm M lên đến đỉnh cao nhất là bao nhiêu?

Điểm M cách O [tex]\lambda[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] dao động đồng pha với nguồn nên thời điểm t = 0 la lúc O bắt đầu dao động đi lên thì sau 1 chu kì M bắt đầu đi lên và sau [tex]\frac{T}{4}[/tex] chu kì nữa thì M lên đỉnh cao nhât.
 vậy t = [tex]T + \frac{T}{4} = \frac{5T}{4}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng cơ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 07:13:19 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
2/Một con lắc đơn có chu kì dao động 1,5s, chiều dài l=1m. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo là 0,05rad. Độ lớn vận tốc khi vật có góc lệch là 0,04rad bằng?
[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow g = 17,55[/tex] (lớn thế nhể)
ta có [tex]\alpha^2 _{0} = \alpha ^2 + \frac{v^2}{gl}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 0,05^2 = 0,04^2 + \frac{v^2}{17,55}[/tex]
[tex]\Rightarrow v = 0,126m/s[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng cơ
Gửi bởi: kientri88 trong 10:10:40 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
3/ [tex]\lambda[/tex] = 3 cm
Cực tiểu nên :  -19<(k+1/2)3<19
                   [tex]\Rightarrow[/tex]  -6,8<k<5,8
                    Có 12 điểm.
         
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng cơ
Gửi bởi: Minh24 trong 11:58:13 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
4/Hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha, dao động theo phương trình:  u=sin(100pit+pi/2)

Hai nguồn cách nhau 0,9m vận tốc truyền sóng 10m/s. Trên đường nối có số điểm nhiều nhất dao động với biên độ 2cm và cùng pha với nhau là?
Cho mình hỏi bài này với!Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:23:59 AM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
4/Hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha, dao động theo phương trình:  u=sin(100pit+pi/2)

Hai nguồn cách nhau 0,9m vận tốc truyền sóng 10m/s. Trên đường nối có số điểm nhiều nhất dao động với biên độ 2cm và cùng pha với nhau là?
Cho mình hỏi bài này với!Điểm dao động với biên 2cm là điểm cực đại.

Bài này em dùng tính số cực đại trên đường nối hai nguồn. Sau đó nên nhớ là những cực đại kế tiếp nhau thì sẽ dao động ngược pha, từ đó đếm ra số cực đại cùng pha.