Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 10:50:41 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12048Tiêu đề: Bài toán về dao động
Gửi bởi: phatthientai trong 10:50:41 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2012
Nhờ các bạn giải giúp mình với
Một tấm ván bắc qua con mương có tần số dao đôg riêng là 0,5Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván rung lên mạnh nhất
a.8
b.6
c.4
d.2


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:00:14 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2012
Nhờ các bạn giải giúp mình với
Một tấm ván bắc qua con mương có tần số dao đôg riêng là 0,5Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván rung lên mạnh nhất
a.8
b.6
c.4
d.2

tấm ván rung mạnh khi cộng hưởng với tần số bước chân
0,5=số bước trên / 1s
==> 12s có 6 bước