Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocminh_1995 trong 10:06:14 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12044Tiêu đề: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 10:06:14 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2012
b1.Trên mặt nước có 2 điểm A,B ở trên cùng 1 phương truyền sóng.cách nhau 1/4bước sóng.Tại thời điểm t ,mặt thoáng ở A và B đang cao hơn VTCB B lần lượt 0,5mm và 0,866mm,mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên.Coi biên độ sóng ko đổi.tìm biên độ và phương truyền sóng.
bài 2.
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B dao động cùng pha phát ra sóng cơ có bước sóng 6cm.Tại M trên AB / MA=27cm.MB=19cm,bđộ sóng do mỗi nguồn gửi tới dều =2cm.tìm bbiên độ tổng hợp tại M


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:24:59 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2012
Tác giả nên xem lại quy định cần thiết.

Bạn đã đăng 15 bài mà vẫn còn vi phạm quy định à ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 12:52:53 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
b1.Trên mặt nước có 2 điểm A,B ở trên cùng 1 phương truyền sóng.cách nhau 1/4bước sóng.Tại thời điểm t ,mặt thoáng ở A và B đang cao hơn VTCB B lần lượt 0,5mm và 0,866mm,mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên.Coi biên độ sóng ko đổi.tìm biên độ và phương truyền sóng.
bài 2.
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B dao động cùng pha phát ra sóng cơ có bước sóng 6cm.Tại M trên AB / MA=27cm.MB=19cm,bđộ sóng do mỗi nguồn gửi tới dều =2cm.tìm bbiên độ tổng hợp tại M
nhờ các thầy cô và các bạn giải giùm em bài tập này ak


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:17:12 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
bài 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B dao động cùng pha phát ra sóng cơ có bước sóng 6cm.Tại M trên AB, MA=27cm, MB=19cm, bđộ sóng do mỗi nguồn gửi tới dều =2cm.tìm bbiên độ tổng hợp tại M
HD: Em xem HD dưới


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:41:03 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
b1.Trên mặt nước có 2 điểm A,B ở trên cùng 1 phương truyền sóng.cách nhau 1/4bước sóng.Tại thời điểm t ,mặt thoáng ở A và B đang cao hơn VTCB B lần lượt 0,5mm và 0,866mm = 0,5[tex]\sqrt{3}[/tex] mm, mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên. Coi biên độ sóng ko đổi.tìm biên độ và phương truyền sóng.
HD: Em xem hình dướiTiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:05:35 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2012
b1.Trên mặt nước có 2 điểm A,B ở trên cùng 1 phương truyền sóng.cách nhau 1/4bước sóng.Tại thời điểm t ,mặt thoáng ở A và B đang cao hơn VTCB B lần lượt 0,5mm và 0,866mm = 0,5[tex]\sqrt{3}[/tex] mm, mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên. Coi biên độ sóng ko đổi.tìm biên độ và phương truyền sóng.
Cách khác nhé: Độ lệch pha 2 điểm [tex]\Delta \varphi=2\pi.d/\lambda=\pi/2[/tex]
==> 2 điểm này có pha vuông góc với nhau ==> chúng thỏa PT độ lập sau
[tex]\frac{u1^2}{A^2}+\frac{u2^2}{A^2}=1 ==> A=\sqrt{u1^2+u2^2}=1[/tex]