Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhsonts trong 09:34:28 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12019Tiêu đề: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: thanhsonts trong 09:34:28 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
Bài 1 : 1 con lắc lò xo treo thẳng đứng có K = 100 N/m , m= 1kg . Dùng 1 lực có độ lớn 20N để nâng vật đến khi vật đứng yên thì buông tay để vật dao động điều hòa  . Xác định biên độ dao động ?
A. 4cm    B. 12cm    C. 2cm    D. 10cm

Bài 2 : 1 con lắc lò xo treo thẳng đứng có K = 100 N/m , m= 1 kg . Kéo vật xuống dưới sao cho lò xo chịu tác dụng của lực kéo có độ lớn là 12N rồi buông tay không vận tốc ban đầu . Xác định biên độ A ?
A. 4cm    B. 12cm     C.2cm     D. 10cm

Thầy cô và các bạn giúp sơn 2  bài này với . Giải thích chi tiết giúp với nha . Cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 09:47:05 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
Nhận xét: có 3 lực tác dụng lên hệ là trọng lực P=mg=10N; lực nâng F=20N; lực đàn hồi Fdh=k.∆l.
vì F>p nên tại vị trí cân bằng lò xo bị nén:
+ từ điều kiện cân bằng: F=P+Fdh => 20=10+100.∆l  =>∆l=0,1m=10cm.
như vậy tại vị trí cân bằng lò xo bị nén 10cm.
+ mặt khác vị trí cân bằng của vật trong quá trình dao động là: ∆l0=mg/k=10.1/100=0,1m=10cm
vậy biên độ dao động của vật là 20cm
ĐA: không có ĐA


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: kientri88 trong 09:49:39 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
Bài 1 : F = K[tex]\Delta[/tex]l = 20 [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\Delta[/tex]l = 20 cm.
Mà ở vị trí cân bằng lò xo giãn  = [tex]\frac{mg}{k}[/tex]= 10 cm
[tex]\Rightarrow[/tex] A = 20-10 =10 cm
Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo khó
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 09:52:51 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
Câu 2: khi lò xo chịu tác dụng của lực kéo Fk=12N thì lò xo dãn ra một đoạn là:
Fk/K=12/100=0,12m=12cm.
tại vị trí cân bằng độ dãn của lò xo là: mg/k=10/100=0,1m=10cm
như vậy khi buông nhẹ cho vật chuyển động thì vật sẽ dao động với biên độ 2cm
ĐA: C