Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocminh_1995 trong 07:49:27 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12014Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 07:49:27 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
bài 1:Có 2 nguồn dao động kết hợp S1.S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là U(s1)=2cos(10pi.t-pi/4) và U(s2)=2 cos(10pi.t+ pi/4)(mm).tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s.xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi.Điểm M trên mặt nước cách S1 .S2.khoảng S1M=10cm.S2M=6cm.Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất=?
Bài 2:trên 1 sợi dây đàn hồi dài 1,6m có 1 đầu cố định,1 đầu gắn với nguồn dao động với f=20cm và biên độ 2mm.biết trên dây đang có sóng dừng.biết sóng truyền trên dây có tốc độ 4m/s. Số điểm trên dây dao động với biên độ 3,5mm là:A 8 B32 C16 D20


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:10:47 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
Bài 2:trên 1 sợi dây đàn hồi dài 1,6m có 1 đầu cố định,1 đầu gắn với nguồn dao động với f=20cm và biên độ 2mm.biết trên dây đang có sóng dừng.biết sóng truyền trên dây có tốc độ 4m/s. Số điểm trên dây dao động với biên độ 3,5mm là:
A. 8                                  B. 32                C. 16                                   D. 20
HD:
+ Bước sóng: [tex]\lambda =\frac{v}{f}=0,2 m[/tex]
+ Ta có: [tex]\frac{l}{0,5\lambda }=16[/tex], do có một đầu cố định nên suy ra có 16 bó sóng nguyên (trong trường hợp này đầu gắn với nguồn xem như nút).
+ Sóng dừng ở đây có biên độ tại bụng là 2a = 4 mm, mà một bó sóng (dài 0,5[tex]\lambda[/tex]) có hai điểm dao động với biên độ 3,5 cm đối xứng hai bên bụng, có 16 bó nên có có 32 điểm. Chọn đáp án BTiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:18:55 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
bài 1:Có 2 nguồn dao động kết hợp S1.S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là U(s1)=2cos(10pi.t-pi/4) và U(s2)=2 cos(10pi.t+ pi/4)(mm).tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s.xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi.Điểm M trên mặt nước cách S1 .S2.khoảng S1M=10cm.S2M=6cm.Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất=?

bước sóng=v/f=2cm
tam giác S1S2M vuông tại S2
số cực đại có trên S2M
[tex]-S2S1<k\lambda+\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda \leq MS2-MS1\Rightarrow -8<2k+1/2\leq 6-10\Rightarrow -4,25<k<-2.25[/tex]
điểm dao động xa nhất trên S2M úng với k=-3
[tex]NS2-NS1=-6+0,5; NS1^{2}=8^{2}+NS2^{2}\Rightarrow NS2=3,07cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:40:48 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
bước sóng=v/f=1cm
tam giác S1S2M vuông tại S2
số cực đại có trên S2M
[tex]-S2S1<k\lambda+\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda \leq MS2-MS1\Rightarrow -8<k+1/4\leq 6-10\Rightarrow -8,25<k<-4.25[/tex]
điểm dao động xa nhất trên S2M úng với k=-5
[tex]NS2-NS1=-5+0,25; NS1^{2}=8^{2}+NS2^{2}\Rightarrow NS2=4,36cm[/tex]

Hướng giải của bạn đúng rồi nhưng có mấy chỗ nhầm nên đáp án chưa chính xác, đáp án chính xác là 3,07 cm, bạn kiểm tra lại xem nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 05:09:05 AM Ngày 21 Tháng Chín, 2012
không hiểu sao trong tờ đề của cô giáo đưa cho em đáp án đúng là 3,57 chứ không phải 3,07 ak


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:39:05 AM Ngày 21 Tháng Chín, 2012
Cô nhầm là chuyện bình thường, em thử hỏi lại cô xem.