Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 06:19:05 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12012Tiêu đề: đường biểu diển của a theo v ?
Gửi bởi: kientri88 trong 06:19:05 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012

Trong DĐĐH của một chất điểm, đường biểu diễn của gia tốc theo vận tốc là đường :
A. parabol   B. hyperbol   C. thẳng   D. elip
   
 
Em chỉ biết a theo x ; v theo x. còn a theo v thì em không biết như thế nào. Thầy cô và các bạn giúp dùm. Em xin cảm ơn nhìu ạ.


Tiêu đề: Trả lời: đường biểu diển của a theo v ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:31:06 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012

Trong DĐĐH của một chất điểm, đường biểu diễn của gia tốc theo vận tốc là đường :
A. parabol   B. hyperbol   C. thẳng   D. elip
   
 
Em chỉ biết a theo x ; v theo x. còn a theo v thì em không biết như thế nào. Thầy cô và các bạn giúp dùm. Em xin cảm ơn nhìu ạ.
[tex]\frac{a^2}{A^2.\omega^4}+\frac{v^2}{A^2.\omega^2}=1[/tex]
Đây là elip